Izaberi jezik: Bosanski Cpпckи Hrvatski English Subota, 22.10.2016 10:39 h A A A  

"Sarajevo & East Sarajevo EYOF 2019"

Sarajevo i Istočno Sarajevo će biti domaćini Europskog omladinskog olimpijskog festivala (EYOF) 2019. godine.

learn more
Dobrodošli na službene stranice Grada Sarajeva

Sarajevo kroz historiju

Print   E-mail
Sarajevo kroz historiju

doba

datum/period

bitni događaji

p.n.e.

NEOLIT

III milenij p.n.e

Butmirska keramika
Naseobine Zlatište

Prijelaz iz mlađeg kamenog doba u bronzano doba

II milenij p.n.e

Soukbunar i Debelo brdo

Metalno doba

II milenij p.n.e

Naseobine "gradinskog tipa"

ANTIČKO DOBA
 

III-I st. prije n. e.

Rimska osvajanja

 

6-9. god. n. e.

Ustanak Desidijata pod Batonom

 

9. god. n. e.

Krah Batonovog ustanka

 

VI st. n. e.

Kraj rimske uprave

SREDNJI VIJEK

 

1238/39. god. n. e.

Gradnja Katedrale sv. Petra
Prvi spomen Vrhbosne u povelji Bele IV

kasni srednji vijek

1434. god. n.e.

Vojvoda Barak zauzima utvrdu Hodidjed

OSMANSKI PERIOD

 

1462. god. n. e.

Isa-begova vakufnama

 

1464. god. n. e.

Izgradnja mesdžida Mehmed-bega Minetovića

 

1475/76. god. n. e.

Zadužbine Bali-bega Malkočevića

 

1470-1477. god. n. e.

Zadužbine Ajas-bega

 

kraj 15. i početak 16.stoljeća

Gradnje Skender-paše Mihaloglua

 

početak 16. stoljeća

Gradnja Stare pravoslavne crkve

 

1517. god. n. e.

Prva potkupolna džamija u Sarajevu zadužbina Mustafe-paše Skenderpašića

 

1526. god. n. e.

Gradnja džamije Muslihudina Čekrekčije

 

1528. god. n. e.

Gradnja džamije Havadže Duraka

 

1521. god. n. e.

Gazi Husrev-beg bosanski namjesnik

 

1530. god. n. e.

Gradnja Gazi Husrev-begove džamije

 

1561. god. n. e.

Gradnja Ferhadije džamije, zadužbine Ferhad-bega Vukovića Desisalića

 

1566. god. n. e.

Gradnja Careve džamije

 

1537. god. n. e.

Osnivanje Gazi Husrev-begove biblioteke

 

1580. god. n. e.

Gradnja Sijavuš-pašine daire

 

od sredine 16. do početka 17. stoljeća

Gradnja sarajevske čaršije i mahala

 

1626. god. n. e.

Putovanje Atanasija Grgičevića

 

između 1631. i 1664. god. n. e.

Djelovanje Ibrahim-efendije Bistrigije

 

1553. god. n. e.

Sjedište Bosanskog sandžaka preseljeno je iz Sarajeva u Banju Luku

 

1607. god. n. e.

Sarajevo je ponovo sjedište Bosanskog sandžaka

 

1638. i 1640. god.

Izgradnja Hadži-Sinanove tekije

 

1640. god.

Putovanje Pavla Rovinjanina

 

druga polovina 17. stoljeća

Djelovanje šejha Hasana Kaimije

 

1640. god.

Zemljotres u Sarajevu

 

1644. god.

Veliki požar u Sarajevu

 

1647. god.

Epidemija kuge u Sarajevu

 

1658. god.

Putovanje Pulea i Kiklea

 

1660. god.

Putovanje Evlije Čelebije

 

1697. god.

Provala Eugena Savojskog

 

1729-1739. god.

Gradnja sarajevske tvrđave

 

1740-1780. god.

Djelovanje Mehmeda Mejlije Guranije

 

1747-1757. god.

Period anarhije u Sarajevu

 

1754. god.

Izgradnja Osman-Šehdijine biblioteke

 

1757. god.

Smrt braće Morića

 

1766. god.

Ponovo izgradnja Ćemaluše džamije

 

1774. god.

Izgradnja biblioteke Ahmed-efendije Kantamirije

 

1775. god.

Izgradnja Ðumišića medrese

 

1750-1809. god.

Djelovanje Mula Mustafe Bašeskije

 

1783. god.

Epidemija kuge u Sarajevu

 

1788. god.

Veliki požar u Sarajevu

 

1827. god.

Pobuna janjičara u Sarajevu

 

1831. god.

Pokret za autonomiju Bosne i Hercegovine na čelu sa Husein- kapetanom Gradaščevićem

 

1832-1850. god.

Period dominacije Fadil-paše Šerifovića i Mustafa-paše Babića

 

1842. god.

Prva pošta u Sarajevu

 

1850-1852.

Vladavina Omer-paše Latasa

 

1861-1869.

Topal Šerif Osman-paša, bosanski vezir

 

1863-1868.

Gradnja Saborne crkve u Sarajevu

AUSTROUGARSKI PERIOD

 

13. 7.1878.

Berlinski kongres upravu nad Bosnom i Hercegovinom povjerio Austro-Ugarskoj

 

19. 8.1878.

Austrougarske trupe ušle u Sarajevo

 

22. 8.1878.

Objavljen privremeni općinski statut Sarajevo

 

1. 1.1879.

Počeo djelovati Kotarski ured za grad Sarajevo

 

20.6.1880.

Između Sarajeva i Ilidže počeo saobraćati omnibus

 

4.12.1880.

Počelo rušenje starog Konaka

 

17.8.1881.

Položen temeljac novoj Crkvi sv. Ante Padovanskog

 

11.10.1881.

Počela gradnja Levijeve pivare podno Bistrika

 

2.11.1881.

Miljacka poplavila veći dio grada

 

14.1.1882.

U Sarajevo došao prvi vrhbosanski nadbiskup Josip Štadler

 

26.8.1882.

Ivan baron Apel došao za poglavara Zemaljske vlade

 

12.12.1882.

Otvorena pravoslavna bogoslovija

 

12.12.1882.

Otvoren hotel "Evropa"

 

20.3.1884.

Početak gradnje zgrade Zemaljske vlade

 

27.8.1884.

Početak gradnje tramvajske pruge

 

28.8.1884.

Početak gradnje katedrale

 

28.10.1884.

Osnovano Muzejsko društvo

 

1.1.1884.

Počeo saobraćati tramvaj

 

19.12.1887.

Otvorena Šerijatska sudačka škola

 

6.4.1889.

Objavljen prvi svezak "Glasnika" Zemaljskog muzeja u Sarajevu

 

25.5.1890.

Otvorena pruga Sarajevo-Bosanski Brod

 

1.9.1892.

Otvorena pruga Sarajevo-Konjic

 

1.5.1895.

Počeo saobraćati električni tramvaj

 

20.4.1896.

Otvorena gradska vijećnica

 

19.11.1899.

Posvećena Evangelistička crkva

 

2.1.1899.

Otvoren Društveni dom

 

13.7.1903.

Umro Benjamin Kalaj

 

5.10.1908.

Proglašena aneksija Bosne i Hercegovine

 

30.5.-3.6.1910.

Boravak cara Franca Jozefa I u Sarajevu

 

15.6.1910.

Prva sesija bosanskohercegovačkog sabora

 

10.10.1910.

Popis stanovništva (u Sarajevu je tada živjelo 51.919 stanovnika)

 

28.6.1914.

Sarajevski atentat

 

29.6.1914.

Ustanovljen Prijeki sud za područje grada i kotara

 

4.7.1914.

Reis-ul-ulema uputio apel Bošnjacima da se uzdrže od nasilja nad Srbima i uništavanja njihove imovine, do čega je u Sarajevu došlo nakon atentata na Ferdinanda

 

4.7.1914.

Apel slične sadržine uputio je i vrhbosanski nadbiskup Josip Štadler

 

26.7.1914.god.

Prijeki sud, ustanovljen u Sarajevu nakon atentata na Franca Ferdinanda, ukinut je

 

28.7.1914.

Počeo I svjetski rat

 

12.-18.10.1914.

Suđenje učesnicima atentata na Franza Ferdinanda

 

6.2.1915.

Raspušten bosanskohercegovački sabor

 

30.4./1.5.1916.

Prvi put uvedeno tzv."ljetno vrijeme"

PERIOD 1918.-1945.

 

26.10.1918.

Osnovano Narodno vijeće Bosne i Hercegovine

 

31.10.1918.

Konstituiran glavni odbor Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba za BiH

 

1.11.1918.

Posljednji austrougarski zemaljski poglavar Stjepan Sarkotić predao vlast Glavnom odboru Narodnog vijeća SHS za BiH

 

2.11.1918.

Osnovana Narodna vlada Bosne i Hercegovine

 

1.12.1918.

Proglašeno Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca

 

31.1.1921.

Popis stanovništva (u Sarajevu je tada živjelo 66.317 stanovnika)

 

25.2.1924.

Sarajevo prestaje biti glavnim gradom Bosne i Hercegovine kao pokrajine u Kraljevstvu SHS i postaje samo sjedište sarajevske oblasti.

 

31.3.1931.

Popis stanovništva (u Sarajevu je tada živjelo 78.173 stanovnika)

 

15.6.1930.

Sjedište Rijaseta islamske zajednice preneseno iz Sarajeva u Beograd

 

15.6.1938.

Sjedište Rijaseta islamske zajednice vraćeno u Sarajevo

 

8.4.1941.

Kralj i jugoslovenska vlada povukli su se iz Beograda u okolinu Sarajeva

 

6.4.1941.

Njemački avioni bombardovali Sarajevo

 

14.8.1941.

Skupština Uduženja ilmije "El-Hidaje" usvojila rezoluciju u kojoj se javno osuđuju ustaški zločini

 

12.10.1941.

Građani Sarajeva Bošnjaci na svom skupu usvojili rezoluciju kojom se osuđuju ustaški zločini

 

26.8.1942.

Formiran Odbor "Narodnog spasa" koji je okupljao predstavnike svih bošnjačkih muslimanskih društava i institucija

PERIOD 1945.-1991.

 

6.4.1945.

Partizanske jedinice oslobodile Sarajevo

 

26.4.1945.

Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine održalo treće zasjedanje na kojem je ova institucija prerasla u Narodnu skupštinu

 

30.6.1945.

Usvojen Generalni plan razvoja grada

 

7.10.1965.

Balkanske atletske igre održane u Sarajevu

 

31.5.1971.

Popis stanovništva (u Sarajevu je tada živjelo 359.448 stanovnika)

 

15.2.1984.

XIV zimske olimpijske igre održane u Sarajevu

PERIOD 1991.-1995.

 

30.4.1991.

Popis stanovništva (u Sarajevu je tada živjelo 429.672 stanovnika)

 

6.4.1992.

Početak agresije srpsko-crnogorske vojske na Bosnu i Hercegovinu

 

19.12.1995.

Zaključen "Dejtonski mirovni sporazum"


Olimpijski bazen Otoka

Vijećnica otvorena
9. maja 2014.

Virtualni prikaz unutrašnjosti VijećniceKoncert Becke filharmonije
28.06.2014.