Izaberi jezik: Bosanski Cpпckи Hrvatski English Nedelja, 23.10.2016 11:28 h A A A  

"Sarajevo & East Sarajevo EYOF 2019"

Sarajevo i Istočno Sarajevo će biti domaćini Europskog omladinskog olimpijskog festivala (EYOF) 2019. godine.

learn more
Dobrodošli na službene stranice Grada Sarajeva

Gradska uprava

Print   E-mail
Gradska uprava

 

KABINET GRADONAČELNIKA

Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
tel.: 033 208 340, 443 050
fax.: 033 208 341
e-mail: grad@sarajevo.ba  
www.sarajevo.ba

Sekretar Gradske uprave

Tel. 033 443 252
Fax:  033 208 341

STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Odjeljenje za odnose s javnošću

Tel: 033 221 145
Fax: 033 214 847
e-mail: info_grad@sarajevo.ba
www.sarajevo.ba 

Odjeljenje za međunarodnu saradnju i EU integracije

Tel: 033 214 841
Fax: 033 208 341
e-mail:zinaida.cengic@sarajevo.ba

Odjeljenje za kabinetske poslove

Tel: 033 443 300
Fax:  033 208 341
e-mail: grad@sarajevo.ba  


Odjeljenje za pravne poslove

Tel: 033 443 300
Fax:  033 208 341
e-mail: grad@sarajevo.ba  

Odjeljenje za poslove pisarnice

Tel: 033 203 121
Fax: 033 208 341

GRADSKE SLUŽBE

Gradska služba za opću upravu 

Tel.: 033 221 152
e-mail: opcaupr@sarajevo.ba

Gradska služba za lokalnu samoupravu

Tel: 033 443 339, 220 767
e-mail: dragana.solakovic@sarajevo.ba

Gradska služba finansija

Tel: 033 220 767
e-mail: finansije@sarajevo.ba

Gradska služba za lokalno poslovanje i razvoj grada

Tel: 033 221 139, 202 883
e-mail: business@sarajevo.ba    

Gradska služba za urbano planiranje i stambene poslove

Tel/fax: 033 221 129
e-mail: urbanizam@sarajevo.ba

Gradska služba za komunalne poslove  

Tel: 033 220 766
e-mail: komunalni@sarajevo.ba

Gradska služba za obrazovanje, kulturu i sport

Tel: 033 443 152
e-mail: drdjelat@sarajevo.ba 

Zavod za informatiku i telematiku

Tel: 033 277 580
Fax: 033 277 588
e-mail: zit@sarajevo.ba

Olimpijski bazen Otoka

Vijećnica otvorena
9. maja 2014.

Virtualni prikaz unutrašnjosti VijećniceKoncert Becke filharmonije
28.06.2014.