Izaberi jezik: Bosanski Cpпckи Hrvatski English Petak, 21.10.2016 10:52 h A A A  

"Sarajevo & East Sarajevo EYOF 2019"

Sarajevo i Istočno Sarajevo će biti domaćini Europskog omladinskog olimpijskog festivala (EYOF) 2019. godine.

learn more
Dobrodošli na službene stranice Grada Sarajeva

Osnovne škole

Print   E-mail
Osnovne škole

OŠ “IsakSamokovlija”
Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1
Tel: 212-499 Fax: 212-499
kenanvucijak@gmail.com
http://www.osis.edu.ba

OŠ “VladislavSkarić”
Adresa: Terezija 48
Tel: 212-031 Fax: 551-586
os.vladislavskaric@bih.net.ba
http://www.osvs.edu.ba

OŠ “HasanKikić”
Adresa: Gorica 27
Tel/fax: 445-137
oshasankikic@bih.net.ba
http://www.oshkikic.edu.ba

OŠ “Alija Nametak”
Adresa: Zaima Šarca 15
Tel: 652-297 Fax: 211-075
alijanametak@hotmail.com
http://www.osansa.edu.ba

OŠ “Musa Ćazim Ćatić”
Adresa: Čekaluša 53
Tel: 208-567 Fax: 216-567
mccdh@bih.net.ba
http://www.osmccsa.edu.ba

OŠ “Safvet-beg Bašagić” 
Adresa: Gimnazijska 1 
Tel: 205-923 Fax: 204-707
ossbb@lsinter.net
http://www.ossbb.edu.ba

OŠ“Silvije Strahimir Kranjčević” 
Adresa: Mehmed - paše Sokolovića 2
Tel/fax: 219-825
osssk@bih.net.ba
http://www.ossskranjcevic.edu.ba

OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”
Adresa: Braće Begić 19
Tel/fax: 220-491
os.mbklj@bih.net.ba
http://www.osmbklj.edu.ba

OŠ “Nafija Sarajlić”
Adresa: Patriotske lige 57
Tel/fax: 209-232
nafijas@bih.net.ba
http://www.osnsarajlic.edu.ba

OŠ “Hasan Kaimija”
Adresa: Cicin han 93
Tel: 559-906 Fax: 559-905
oshkaimija@yahoo.com
http://www.oshkaimija.edu.ba

Katolički školski centar - Osnovna škola 
Adresa: Mehmed - paše Sokolovića 11
Tel: 653-506 Fax: 665-521
alfaksc@bih.net.ba
http://www.ksc-sarajevo.edu.ba

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju 
Adresa: Asima Ferhatovića 2
Tel/fax: 664-523
cersig@bih.net.ba
http://www.cersig.edu.ba

OŠ Čengić-Vila I
Adresa: Dr. Fetaha Bećirbegovića 2
Tel/fax: 678-220
oscvila@bih.net.ba
http://www.oscvila1.edu.ba

OŠ Malta
Adresa: Marka Marulića 27
Tel: 613-502 Fax: 613-501
osmalta@osmalta.edu.ba
http://www.osmalta.edu.ba

OŠ Hrasno
Adresa: Porodice Ribar 2
Tel/fax: 651-120
oshrasno@yahoo.com
http://www.oshrasno.edu.ba

OŠ Grbavica II
Adresa: Behdžeta Mutevelića bb
Tel: 642-642 Fax: 651-121
grb2@bih.net.ba
http://www.osgrbavica2.edu.ba

OŠ “Velešićki heroji”
Adresa: Velešići 2
Tel/fax: 214-598
osvh@bih.net.ba
http://www.osvh.edu.ba

Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo
Adresa: Kemala Kapetanovića 43
Tel: 651-523 Fax: 710-861
elmaskolaa@yahoo.com
http://www.osmbaletska.edu.ba

OŠ “Behaudin Selmanović” 
Adresa: Viteška 2
Tel: 780-020 Fax: 674-376
os.bs@bih.net.ba
http://www.osbs.edu.ba

OŠ “Meša Selimović”
Adresa: Geteova 16
Tel/fax: 543-113

OŠ Grbavica I
Adresa: Grbavička 14
Tel/fax: 651-337
osgrbavica1@hotmail.com
http://www.osgrbavica1.edu.ba

OŠ Pofalići
Adresa: Ivanjska 1
Tel/fax: 644-163
juos.pofalici@bih.net.ba
http://www.ospofalici.edu.ba

OŠ “Kovačići”
Adresa: Zagrebačka 22a
Tel/fax: 615-878
kovacici@bih.net.ba
http://www.oskovacici.edu.ba

Centar za vaspitanje, obrazovanje, radno osposobljavanje i zapošljavanje mentalno retardirane djece i djece oboljele od autizma i cerebralne paralize "Vladimir Nazor”
Adresa: Azize Šaćirbegović 80
Tel/fax: 650-196
vnazor@hotmail.com
http://www.vladimirnazor.edu.ba

OŠ “Džemaludin Čaušević” 
Adresa: Prvomajska 24
Tel: 713-820 Fax;611-651
os.dc@bih.net.ba
http://www.oscausevic.edu.ba

OŠ “Fatima Gunić”
Adresa: Nerkeza Smailagića 18
Tel/fax: 472-752
osfatimagunic@yahoo.com
http://www.osfg.edu.ba


Olimpijski bazen Otoka

Vijećnica otvorena
9. maja 2014.

Virtualni prikaz unutrašnjosti VijećniceKoncert Becke filharmonije
28.06.2014.