Skaka: Kroz lik i djelo Isa-bega Ishakovića čuvamo kulturnu baštinu i tradiciju

Skaka: Kroz lik i djelo Isa-bega Ishakovića čuvamo kulturnu baštinu i tradiciju
  • 17 Sep, 2020

Grad Sarajevo nastavlja dugogodišnju tradiciju pružanja podrške Udruženju čija je primarna misija promocija i zaštita lika i djela Isa-bega Ishakovića, utemeljitelja našeg grada kao urbane cjeline.

„Ova praksa nastavit će se i u budućnosti, jer Sarajevo mora čuvati svoju kulturnu baštinu i tradiciju. Naša je obaveza i odgovornost da njegujemo sjećanje na utemeljitelja našeg grada, ali i da podsjećamo i štitimo neprocjenjiva kulturno-historijska dobra, koje nam je ostavio u naslijeđe“, istakao je Skaka.

Gradonačelnik smatra da se više trebamo angažirati na afirmaciji lika i djela Isa-bega Ishakovića, zasnovanoj na historijskim faktima.

Predsjednik Udruženja Elvis Pivić zahvalio je Gradu Sarajevu i gradonačelniku Skaki na podršci i za iskazani interes kad je riječ o revitalizaciji višestoljetnog kulturnog naslijeđa našeg grada.

„Naše Udruženje će nastaviti da se trudi da na što kvalitetniji način prezentira i na veći nivo podigne svijest o liku i djelu osnivača grada Sarajeva“, kazao je Pivić.

Nažalost, obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, manifestacija „Dani Isa-bega Ishakovića“ ove se godine neće održati.

„Zato planiramo da radimo na Zborniku promocije radova i da digitaliziramo sve što smo do sada realizirali, i na taj način približimo građanima“, istakao je predsjednik Udruženja Pivić.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj