STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNICE

STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNICE

Stručna služba za protokolarne poslove, odnose s javnošću i međunarodnu saradnju

Odjeljenje za protokolarne poslove

Denis Kovačević

Tel: +387 33 292 862

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za odnose s javnošću

Jasminka Čalo

Tel: +387 33 292 823

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za međunarodnu saradnju

Zinaida Čengić

Tel: +387 33 214 841

e-mail: [email protected]

Stručna služba za poslove kabineta i poslove Gradske uprave

Aida Bajramović

Tel: +387 33 443 090

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za kabinetske poslove

Sabina Hadžiahmetović

Tel: +387 33 407 961

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za javne nabavke

Suada Kovačević

Tel: +385 33 221 351

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za informatičke poslove

Kenan Pekmezović

Tel: +387 33 205 783

e-mail: [email protected]

Podijeli:

Najnoviji sadržaj