Obavještenje građanima općine Novi Grad Sarajevo koji su u novembru 2021. godine pretrpjeli materijalnu štetu uslijed poplava

Obavještenje građanima općine Novi Grad Sarajevo koji su u novembru 2021. godine pretrpjeli materijalnu štetu uslijed poplava
  • 11 Jan, 2022

Građani sa područja općine Novi Grad Sarajevo, koji su u novembru 2021. godine pretrpjeli materijalnu štetu uslijed poplava, mogu podnijeti zahtjev Gradu Sarajevo za jednokratnu finansijsku pomoć. Visina jednokratne finansijske pomoći bit će naknadno utvrđena i zavisit će od broja potpunih zahtjeva.

U razmatranje će se uzeti zahtjevi koji se odnose na individualne stambene objekte, dok privredni subjekti neće biti razmatrani.

U prilogu je obrazac Zahtjeva sa navedenom dokumentacijom koja mora biti priložena uz Zahtjev.  

Tražena dokumentacija mora biti potpuna, u protivnom zahtjev neće biti razmatran.

Rok za podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom je 31.01.2022.

Dokumentacija se može dostaviti putem pošte, u zatvorenoj koverti na adresu naznačenu na obrascu Zahtjeva uz naznaku “Zahtjev za pomoć radi šteta od poplava” ili donijeti lično na navedenu adresu.

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na broj telefona 033 221-139.

Obrazac možete preuzeti OVDJE:

Obrazac zahtjeva-poplava 21_.pdf

 

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj