Životopis gradonačelnice: Benjamina Karić

Životopis gradonačelnice: Benjamina Karić

Benjamina Karić rođ. Londrc, rođena u Sarajevu 1991. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu 2013., magistrirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu 2014. godine. Tema magistarskog rada: "Pravni položaj Židovske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1945. godine". Dobitnica je priznanja srebrena značka na Sveučilištu u Sarajevu za izuzetan uspjeh tijekom dodiplomskog i postdiplomskog studija. Usporedo studirajući, godine 2015. diplomira na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, Odsjek za povijest na temi: "Analiza Gajevih Institucija". Godine 2018. doktorirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zenici na katedri za povijest države i prava. Tema doktorske disertacije: "Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu".

Najmlađi je doktor pravnih znanosti u Bosni i Hercegovini i prvi poslijeratni doktor klasičnog rimskog prava.

Aktivno govori engleski i njemački jezik. Autor je preko pedeset publikacija, knjiga, članaka, te prijevoda i prikaza. Najznačajnije knjige su: 1. Pravni položaj Židovske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine, University Press, Sarajevo, 2017. 2. Prijevod s latinskog jezika: Mali izborni priručnik: Samir Aličić, Ivana Jaramaz Reskušić, Kvint Tulije Ciceron IZBORNI PRIRUČNIK s govorima Marka Tulija Cicerona o izbornoj korupciji, University press, Sarajevo, 2018. 3. Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu“, University Press, Sarajevo, 2020. 4. Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, skupina autora, Filozofski fakultet Sveučilišta u Sarajevu, Sarajevo, 2014. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama. Osnivač je i član Udruge "BATHINVS" čiji je cilj izučavanje i promoviranje Ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija, član je Balkanske asocijacije za Rimsko pravo "Societas pro Iure Romano", član Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, član kluba Rotary International Delta Sarajevo.

Članica SDP BiH je od 2010. godine, a potpredsjednica SDP BiH od 2019. godine.

Prošla je sva akademska zvanja, od demonstratora, asistenta, višeg asistenta i docenta. Zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Travniku, u svojstvu docenta, na katedri za Povijest države i prava. Od 2019. godine obnaša dužnost prodekana za nastavu. Voditelj je Odbora za kvalitetu na Pravnom fakultetu. Dobitnica je nekoliko priznanja za izuzetno zalaganje i doprinos u razvoju nastavne i znanstvene djelatnosti. Na Pravnom fakultetu Internacionalnog Sveučilišta u Sarajevu angažirana je u svojstvu eksperta u praksi.

Udata je i majka jednog djeteta.

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj