Životopis gradonačelnika: Abdulah Skaka

Životopis gradonačelnika: Abdulah Skaka

Abdulah Skaka rođen je u Sarajevu 5. prosinca 1983. godine. U glavnom gradu BiH je završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Diplomirao je na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na temu „Unapređenje strateških operativnih procesa Gradske uprave kroz primjenu suvremenih koncepata menadžmenta – Grad Sarajevo“.

U Gradsku upravu Grada Sarajeva je došao nakon uspješne karijere u privatnom poduzetništvu.

Za 38. po redu gradonačelnika Sarajeva izabralo ga je Gradsko vijeće 6. veljače 2017. godine.

U mandatu bivše Gradske uprave Skaka je obavljao dužnost zamjenika gradonačelnika. Kao najmlađi izabrani gradonačelnik Sarajeva, Skaka je donio novu energiju u rad Gradske uprave, te unaprijedio važnu ulogu Grada Sarajeva u razvoju države.

Predsjednik je Općinskog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) u Starom Gradu.

Od 2009. godine bio je generalni menadžer u kompaniji SKY Media Sarajevo. Prethodno je obavljao dužnost konzultanta i voditelja projekata u više tvrtki, a u sklopu promoviranja i oživljavanja starih obrta, te afirmacije mladih ljudi u formiranju i osnivanju kompanija. Tijekom karijere bilježi i aktivan volonterski rad u medicinskoj, humanitarnoj organizacija BIMA od 2004. godine.

Suvlasnik je ugledne Brijačnice/Berbernice „Skaka“ u općini Stari Grad, što je registrirani stari obrt. Sretno je oženjen i otac troje djece.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj