STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNICE

STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNICE

Stručna služba za protokolarne poslove, odnose s javnošću i međunarodnu saradnju

Zinaida Čengić, rukovodilac

Tel: +387 33 214 841

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za protokolarne poslove

Denis Kovačević

Tel: +387 33 292 862

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za odnose s javnošću

Jasminka Čalo

Tel: +387 33 292 823

e-mail: [email protected]

Stručna služba za poslove kabineta i poslove Gradske uprave

Dženana Šarčević, rukovodilac

Tel: +387 203 121

e-mail: [email protected] 

Odjeljenje za kabinetske poslove

Sabina Hadžiahmetović

Tel: +387 33 407 961

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za javne nabavke

Suada Kovačević

Tel: +385 33 221 351

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za informatičke poslove

Kenan Pekmezović

Tel: +387 33 205 783

e-mail: [email protected]

Podijeli:

Najnoviji sadržaj