Grad Sarajevo

Grad Sarajevo

GRAD SARAJEVO

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 3 (lokacija Parlament Federacije Bosne i Hercegovine),  71000 Sarajevo

Protokol/pisarnica:

Ćemaluša 9 (zgrada Vječne vatre - sjeverni ulaz), 71000 Sarajevo

Tel.: +387 33 407 491

Tel.: +387 33 208 340

Fax: +387 33 208 341

e-mail: [email protected]

 

Kabinet gradonačelnice: +387 33 407 443

Zamjenik gradonačelnice: +387 33 292 855

Zamjenica gradonačelnice: +387 33 443 252

Podijeli:

Najnoviji sadržaj