Sveučilišni centar: Nastavak suradnje Grada Sarajeva i UNSA

Sveučilišni centar: Nastavak suradnje Grada Sarajeva i UNSA
  • 12 Jan, 2022

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić i prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Sveučilišta u Sarajevu, održali su sastanak na kojem su razmatrane teme i aktivnosti na kojima će Grad i UNSA zajednički raditi u cilju razvoja i promocije Sarajeva kao međunarodnog sveučilišnog centra.

Tijekom sastanka usuglašen je stav da je povećanje broja stranih studenata ključni prioritet zajedničke suradnje te je potvrđena spremnost da se aktivnosti usmjere ka pitanjima koja se odnose na smještaj i organizaciju rada i života studentske populacije u Sarajevu, zajednički doprinos Grada i UNSA u podizanju studentskog standarda, korištenje potencijala i resursa kojima raspolažu Grad i UNSA u cilju razvijanja zajedničkih inicijativa i projekata usmjerenih na uspostavljanje infrastrukture i programskih sadržaja neophodnih za djelovanje modernih sveučilišnih centara, zajedničku organizaciju domaćih i međunarodnih manifestacija i skupova, te druga područja suradnje od zajedničkog interesa.

„Grad Sarajevo u potpunosti podržava Sveučilište i može računati na našu potporu i suradnju. Osim resursa i usluga koje vam stoje na raspolaganju putem službi i ustanova, to se odnosi i na ljudske potencijale kojim raspolažemo, naročito u području razvoja i provođenja programa i projekata međunarodnog karaktera“, kazala je gradonačelnica Karić.

Rektor je izrazio zahvalnost Gradu Sarajevu na potpori.

„Raduje me spremnost Grada i gradonačelnice da nastavimo i ojačamo suradnju na daljnjem razvoju Sarajeva kao međunarodnog sveučilišnog centra. Ovaj plemeniti i ambiciozni cilj može se ostvariti samo čvrstom i dobronamjernom suradnjom akademske zajednice i institucija koje predstavljaju i zastupaju opći javni interes“, poručio je Škrijelj te dodao da dodatno ohrabruje činjenica da uvažena gradonačelnica Karić i sama ima zavidna akademska i znanstvena postignuća koja 'tek treba da ostvare svoj puni potencijal na dobrobit sarajevske i bosanskohercegovačke akademske zajednice'.

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj