Članstvo u međunarodnim asocijacijama

Članstvo u međunarodnim asocijacijama
  • 09 Oct, 2019

Grad Sarajevo je član i učestvuje u radu:

Mreža mediteranskih gradova MedCities

Grad Sarajevo pristupio 13.06.2016.

http://www.medcities.org/

Opis Mreže MedCities: Generalna skupština Mreže mediteranskih gradova MedCities, održana je u Dubrovniku 10. i 11. studenoga 2015. godine. Tijekom susreta gradonačelnika Sarajeva i Dubrovnika, Ive Komšića i Andre Vlahušića, te predstavnika Mreže mediteranskih gradova MedCities, koji je bio upriličen u sklopu zasjedanja Generalne skupštine, inicirano je da Grad Sarajevo postane punopravni član ove organizacije.

MedCities je mreža mediteranskih gradova koja trenutno okuplja 36 gradova iz 10 država s tri kontinenta. Osnovana je u Barceloni 1991. godine na inicijativu Programa tehničke pomoći Mediteranu u području ekologije (METAP), kao platforma za razmjenu iskustava između gradova sjeverne i južne obale Mediterana. METAP čiji je cilj unapređenje okoliša u mediteranskoj regiji pokrenula je 1990. Svjetska banka, Europska investicijska banka, Europska komisija i UNDP (Razvojni program Ujedinjenih naroda).

Ciljevi MedCities-a: S obzirom da je MedCities mreža mediteranskih općina i gradova iz različitih zemalja, njen cilj je održivi urbani razvoj kao način da se unaprijede uvjeti života u mediteranskoj regiji.

Glavni ciljevi i svrhe mreže su:

– razviti svijest o neovisnosti i zajedničkoj odgovornosti kada je riječ o politikama održivog razvoja, očuvanju okoliša i socijalnoj koheziji Mediteranske regije;

– ojačati ulogu, mjerodavnosti i resurse (institucionalne, finansijske i tehničke) lokalnih administracija u usvajanju i implementaciji politika održivog lokalnog razvoja;

– razviti svijest građana i uključenost u održivi razvoj njihovih mjesta i gradova;

– pokrenuti i razviti politike za izravnu saradnju i partnerstvo između partnera i drugih asocijacija.

Projekti MedCities-a: MedCities sudjeluje u nekoliko projekata. Svaki od njih odnosi se na razvoj sposobnosti i prijenos znanja o urbanim pitanjima između gradova u mreži. Od 1991. godine MedCities je implementirao nekoliko projekata iz područja ekologije i urbanih problema, a trenutno ova Mreža sudjeluje kao partner u nekoliko različitih projekata. Svi ovi projekti klasificirani su sukladno četiri područja rada mreže: otpad, kvalitet zraka i mobilnost, voda i razvoj grada.

Također, gradovi mreže kreiraju svoje strategijske planove putem projekata. Kategorije projekata: urbano planiranje, mobilnost i prijevoz, održivost i okoliš, zapošljavanje i ekonomski razvoj, turizam i kultura, nove tehnologije, socijalna kohezija, konsultacije, itd.

_______________________________________________________________________________________

LIKE – Europski gradovi i regije za kulturu

LIKE je posvećena razvoju kulturnih politika u Europi i u svojoj mreži okuplja niz izabranih predstavnika iz raznih lokalnih vlasti i struktura kulture. Mreža radi na izgradnji kulture Europe,  nastale na teritoriju koji je otvoren za što je moguće više područja iz kulture.

Bivši Les Recontres, mreža europskih gradova i regije za kulturu se razvila u LIKE u siječnju 2015. godine. Od svog osnivanja 1994. godine, mreža je oduvijek bila posvećena svojim članovima (125 lokalnih vlasti,  institucija kulture i struktura iz 27 raznih europskih zemalja) i zajedničkom razvoju kulturnih politika i teritorijalne animacije. Sada sa sjedištem u Lilleu, naša struktura želi oživjeti svoju ambiciju, kako bi postala jedinstvena platforma u Europi za suradnju, rasprave i djelovanja na polju kulturne politike u gradovima, odjeljenjima, regijama i provincijama. Njena misija: postati mjesto susreta izabranih predstavnika, kulturnih aktera i inovativnih inicijativa iz cijele Europe, gdje mogu nastati alati za najbolju praksu i zajedničke projekte. Drugim riječima, cilj nam je doprinijeti izgradnji kulture Europe, od strane teritorijalnih aktera, i na taj način, otvoriti nove horizonte mogućnosti i za kulturu i politike.

Šta LIKE određuje kao svoje ciljeve:
• Politički sudjeluje u korist zaštite i promocije kulture;
• Jednostavna suradnja između svih aktera, građana i europskih vlasti
• Rad na koncertu s cijelim nizom naših partnera (stručnjaka, akademika, kulturnih mreža, izabranih predstavnika asocijacija, umjetnika i građana) prema kulturi Europe.

LIKE je uspješna asocijacija s dvadeset godina starom baštinom iza sebe, organizirajući više od 200 aktivnosti i događaja, s objavljene dvije publikacije. Posljednje, ali ne i najmanje važno LIKE je bogata s jakom posvetom sudjelovanja svih aktera iz raznih opsega kulture Velike Europe.

Grad Sarajevo je pristupio LIKE – Europskim gradovima i regijama za kulturu (bivšem Les Rencontresu) 12. ožujka 2012. godine.

_______________________________________________________________________________________

Liga povijesnih gradova (LHC)

lhc

Liga povijesnih gradova je neprofitna organizacija koja okuplja povijesne gradove svijeta.

Prva svjetska konferencija povijesnih gradova održana je u Kyotu 1987., Druga u Firenci 1988., Treća u Barceloni 1991. godine. Na Četvrtoj svjetskoj konferenciji održanoj 1994. godine u Kyotu donesena je odluka o osnivanju Lige povijesnih gradova.

Na konferencijama u Barceloni i Gironi sudionici su se složili da svaki grad ima svoju povijest i da se povijesni grad definira kao “grad koji je ponosan na svoje jedinstveno naslijeđe i nastoji ga njegovati”.

Cilj Lige povijesnih gradova je doprinos budućem razvoju povijesnih gradova, stalna razmjena vrijednih iskustava i informacija iz različitih područja, zajednička istraživanja i tehnička suradnja, promocija prijateljstva i uzajamnog povjerenja među gradovima u svijetu, podijeljenom političkim i ekonomskim sukobima zbog rasnih, etničkih, kulturnih i vjerskih razlika, doprinos realizaciji svjetskog mira kao idealu kojem teži svjetska zajednica.

Partneri Lige su UN-HABITAT s kojim ima zajednički cilj međugradske suradnje preko nacionalnih granica, ICOMOS koji, prema Konvenciji o svjetskom naslijeđu, ima međunarodnu ulogu da savjetuje Svjetski komitet za naslijeđe i UNESCO u nominaciji novih spomenika za Listu svjetskog kulturnog i povijesnog naslijeđa, te OWHC-Organizacija gradova svjetskog naslijeđa.

Liga povijesnih gradova uključuje 84 grada iz 55 zemalja.

Grad Sarajevo je primljen u članstvo Lige 14. listopada 2009. godine na sastanku Glavnog odbora, održanom u japanskom gradu Nari.

www.city.kyoto.jp/somu/kokusai/lhcs/renmeifront.ht

_______________________________________________________________________________________

Svjetske unije olimpijskih gradova (UMVO)

Svjetsku uniju olimpijskih gradova osnovali su grad Atena, domaćin I i XXVIII Olimpijade, i grad Lozana, olimpijska prijestolnica. To je neprofitna asocijacija pod kontrolom Švicarskog građanskog zakona sa sjedištem u Lozani, sjedištu Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK). Svjetska unija olimpijskih gradova osnovana je 2. prosinca 2008. godine. Grad Sarajevo sudjeluje u radu Svjetske unije od 2008. godine, a  pristupio joj je 21. listopada 2009. godine.

Unija se sastoji od aktivnih članova, pridruženih članova, pozvanih članova i počasnih članova:

Aktivni članovi: Gradovi koji su bili domaćini ili su u procesu organiziranja olimpijskih igara. Aktivni članovi su članovi Generalne skupštine Unije.

Pridruženi članovi: Gradovi koje je odabrao MOK kao službene kandidate za organiziranje olimpijskih igara

Počasni članovi: Osobe koje je priznao MOK kao one koje su pružile značajne usluge organizaciji olimpijskih igara i olimpijskog pokreta

Pozvani članovi: Gradovi koji ne mogu biti aktivni članovi ili pridruženi članovi, ali su pokazali poseban interes i doprinos Olimpijskom pokretu i njegovim vrijednostima.

Ciljevi Unije su:

– Razmjena iskustava i znanja između gradova organizatora olimpijskih igara i kandidatskih gradova za olimpijske igre    u konsultaciji s MOK-om
– Pružanje znanja, iskustava i opće pomoći kandidatskim gradovima s ciljem osiguranja uspjeha olimpijskih igara
– Proučavanje utjecaja olimpijskih igara na gradove domaćine u konsultaciji s MOK-om, posebice u smislu dugoročne    održivosti
– Promoviranje olimpijskih gradova kao međunarodnih centara za razvoj sportskih aktivnosti i kulture
– Pružanje vidljivog dokaza obrazovnih karakteristika olimpijskog pokreta
– Realiziranje kulturnih akcija u svezi s funkcioniranjem olimpijskih institucija
– Potpora gradskim olimpijskim inicijativama koje se odnose na zajedničke napore u korist mira

Unija održava generalnu skupštinu svake dvije godine, a po potrebi i ranije. Član Unije se postaje prihvaćanjem Statuta i preuzimanjem obveze plaćanja članarine u iznosu od 5.000 eura na godišnjoj razini.

Web stranica:  http://www.olympiccities.org/

_______________________________________________________________________________________

Mreže europskih gradova (EUROCITIES)

Eurocities je mreža europskih gradova. Grad Sarajevo je na Generalnoj skupštini održanoj u Lyonu 22.11.2005. primljen u svojstvu pridruženog člana.

Ciljevi Mreže: uspostava suradnje između europskih  gradova i institucija europskih vlasti u Strasbourgu i Bruxellesu u konsultativnom smislu, zastupanje zajedničkih interesa u procesu odlučivanja u institucijama EU, kao i recipročnih interesa u okviru bilo kojeg područja koji se odnosi na institucije EU.

Službena web stranica: www.eurocities.org

_______________________________________________________________________________________

Međunarodne asocijacije gradova nositelja poruke mira (IAPMC)

Međunarodnoj asocijaciji gradova nositelji poruke mira (IAPMC) Grad Sarajevo je pristupio na XVIII Generalnoj skupštini IAPMC, održanoj od 1. do 4. rujna 2005. u Slovenj Gradecu.

Ciljevi IAPMC: jačanje uloge gradova u kreiranju kulture mira u svijetu, promocija razumijevanja među ljudima, promocija solidarnosti, njegovanje duha mira, tolerancije i multikulturalnog uvažavanja, suprotstavljanje ratu i siromaštvu, borba protiv upotrebe nuklearnog naoružanja i drugih  ubojitih sredstava.

Službena web stranica: www.iapmc.org

_______________________________________________________________________________________

Mreže Gradonačelnici za mir (Mayors for peace)

Mreža Gradonačelnici za mir utemeljena je 1982. u New Yorku na inicijativu tadašnjeg gradonačelnika Hirošime uz potporu gradonačelnika Nagasakija. Godine 1990. registrirana je kao nevladina organizacija s programom koji, uz potpunu potporu UN-a, promovira trajni mir u svijetu i solidarnost gradova u potpunoj zabrani nuklearnog naoružanja do 2020. godine.

Gradonačelnici za mir nastoje podići međunarodnu svijest o potrebi ukidanja nuklearnog oružja, doprinose ostvarenju istinskog i trajnog mira u svijetu, djeluju na eliminiranju gladi i siromaštva, pomažu izbjeglicama, podržavajući ljudska prava, zaštitu okoliša, i rješavajući druge probleme koji prijete mirnom suživotu ljudi.

Ova Mreža održava Generalnu konferenciju svake četiri godine, dok se Izvršna konferencija saziva po potrebi.
Tajništvo je smješteno u Hirošimi.

Gradonačelnike za mir čini 6.991 grad iz 161 zemlje i regije, koji izražava potporu ukidanju nuklearnog oružja, a među njima su i bh. gradovi/općine: Banja Luka, Banovići, Pale-Prača, Sarajevo, Srebrenica, Srebrenik, Tešanj, Velika Kladuša, Vitez i Zenica.

Grad Sarajevo je postao član 2004. godine, a 2015. godine imenovan je Izvršnim članom i Vodećim gradom „Gradonačelnika za mir“ u BiH, koji će promovirati proaktivne i neovisne aktivnosti prilagođene regiji.

_______________________________________________________________________________________

Europske koalicije gradova protiv rasizma (ECCAR)

Europska koalicija gradova protiv rasizma (ECCAR) utemeljena je u Barceloni 1998. godine s ciljem promoviranja kulture ljudskih prava na lokalnoj i međunarodnoj razini. Grad Sarajevo sudjeluje u radu Koalicije od 2002. godine, dok je 10. prosinca 2004. godine pristupio Koaliciji.

Ciljevi Koalicije: borba protiv rasizma, diskriminacije i ksenofobije u gradovima, promoviranje jednakosti stanovnika gradova bez obzira na rasu, boju, naslijeđe, etničko porijeklo i osiguravanje slobode, jednakosti, prava i dostojanstva za sve, integracija Akcijskog plana Koalicije u općinske i  gradske strategije i politike.

Službena web stranica: http://portal.unesco.org

_______________________________________________________________________________________

Mreže balkanskih gradova (BALCINET),Unije glavnih gradova Središnje i Jugoistočne Europe (UCSEEC)

Mreža balkanskih gradova BALCINET utemeljena je u Solunu 2001. godine, a udružuje veće gradove Balkana (32) iz osam država, među kojima je 8 glavnih gradova, s ciljem unapređenja suradnje gradova u regiji.

Grad Sarajevo sudjeluje u radu BALCINET-a od 2002. godine.

Ciljevi BALCINET-a: unapređenje dobrosusjedskih odnosa putem kulturne, gospodarske i međusveučilišne suradnje, pristupanje europskim fondovima kroz zajedničke projekte, promocija regije u svijetu i svakog pojedinačnog grada, afirmacija zajedničkih, ali i specifičnih lokalnih kulturnih vrijednosti, razmjena iskustva.

Službena web stranica- www.balcinet.org

_______________________________________________________________________________________

Mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)  je Gradu Sarajevu dodijelila Zahvalnicu za privrženost i doprinos Europskoj mreži zdravih gradova SZO u razdoblju 2009. – 2013. godine, odnosno u V fazi ovog projekta čiji smo punopravni član bili.

U Zahvalnici je, između ostalog, navedeno da Grad Sarajevo, kao punopravni član Europske mreže zdravih gradova u IV (2003.-2008.) i V fazi (2009.-2013.), više od deset godina, u okviru svojih mjerodavnosti i raspoloživih mogućnosti, nastoji kroz gradske odluke kreirati nove i razvijati postojeće edukativne programe i projekte, usmjerene ka unapređenju zdravlja i stvaranja uvjeta za zdraviji i kvalitetniji život svih dobnih grupa stanovništva.

Grad Sarajevo kroz niz projekata u okviru programa „Sarajevo – zdravi grad, angažiran je u promociji zdravog načina života, ali i podizanja svijesti njegovih građana o važnosti zdravog načina ishrane i upražnjavanja tjelesnih aktivnosti.

Inače, Program zdravi gradovi provodi se u šest regija Svjetske zdravstvene organizacije podrazumijevajući i europsku regiju.

Službena web stranica: www.who.int

_______________________________________________________________________________________

Unija glavnih gradova Središnje i Jugoistočne Europe (UCSEEC)

Unija glavnih gradova Središnje i Jugoistočne Europe (UCSEEC) udružuje glavne gradove Jugoistočne Europe i grad Beč u realizaciji  zajedničkog cilja, trajnog mira u regionu.

Grad Sarajevo je pristupio Uniji na V Konferenciji održanoj u Beogradu 23. i 24. travnja 2001. godine.

Temeljni cilj Unije: uspostavljanje trajnog mira i stabilnosti u regionu putem suradnje glavnih gradova u atmosferi razumijevanja, solidarnosti i djelovanja u  rješavanju svih pitanja od zajedničkog interesa.

Službena web stranica: www.cseecunion.org

Podijeli:

Najnoviji sadržaj