Обавјештење грађанима општине Нови Град Сарајево који су у новембру 2021. године претрпјели материјалну штету усљед поплава

Обавјештење грађанима општине Нови Град Сарајево који су у новембру 2021. године претрпјели материјалну штету усљед поплава
  • 11 Jan, 2022

Грађани са подручја општине Нови Град Сарајево, који су у новембру 2021. године претрпјели материјалну штету усљед, поплава могу поднијети захтјев Граду Сарајево за једнократну финансијску помоћ. Висина једнократне финансијске помоћи биће накнадно утврђена и зависиће од броја потпуних захтјева.

У разматрање ће се узети захтјеви који се односе на индивидуалне стамбене објекте, док привредни субјекти неће бити разматрани.

У прилогу је образац Захтјева са наведеном документацијом која мора бити приложена уз Захтјев.

Тражена документација мора бити потпуна, у противном захтјев неће бити разматран.

Рок за подношење захтјева са потребном документацијом је 31.01.2022.

Документација се може доставити путем поште, у затвореној коверти на адресу назначену на обрасцу Захтјева уз назнаку “Захтјев за помоћ ради штета од поплава”  или донијети лично на наведену адресу.

Додатне информације и појашњења могу се добити на број телефона 033 221-139.

Образац можете преузети ОВДЈЕ:

Obrazac zahtjeva-poplava 21_.pdf

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj