Grad Sarajevo dodijelit će blizu 500 stipendija

Grad Sarajevo dodijelit će blizu 500 stipendija
  • 04 Sep, 2020

U Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu, na prijedlog gradonačelnika Abdulaha Skake povećan je iznos za stipendiranje učenika, kako bi svi prijavljeni, njih blizu 500, a koji su ispunili formalno-pravne uslove javnog poziva, bili nagrađeni za svoj trud i rad i samim tim motivirani za buduće uspjehe.

„Investiranje u obrazovanje nema alternativu. Ulažući na različite načine u svoje mlade sugrađane, Grad Sarajevo značajno ulaže u svoju budućnost. Znanje je uvijek bilo važno, ali nikada važnije nego danas u globalnom svijetu kada trebamo adekvatno odgovoriti na brojne izazove“, istakao je Skaka.

Smatra da i u ovim vanrednim okolnostima, kada se suočavamo sa pandemijom koronavirusa, moramo pozitivno razmišljati i djelovati.

Zato, bez obzira koliko teške ekonomske prilike bile, uvijek će jedna od primarnih zadaća Grada biti da obezbijedi potrebna sredstva na normalno funkcionisanje života djece, mladih i njihovih porodica. Oni zaslužuju našu punu podršku i brigu.

„Ne smijemo dozvoliti da naša djeca koja postižu izuzetne rezultate ne osjete radost priznanja i nagrade za svoj trud. Ujedno, naša je obaveza i pravo da budemo podrška i rodteljima, i učiteljima i nastavnicima. Svi oni obavljaju jedan od najtežih i najodgovornijih poslova. Zato zavređuju posebno poštovanje zbog njihovog izvanrednog rada i angažmana, posebno u ovim vanrednim okolnostima“, naglasio je Skaka.

Uvjereni smo da će stipendija Grada pružiti dodatnu motivaciju za njihove buduće uspjehe, da budu još bolji.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj