Novi Grad: Imena najhrabrijih sinova trajno zapisana u kamenim postamentima

Novi Grad: Imena najhrabrijih sinova trajno zapisana u kamenim postamentima
  • 02 Dec, 2020

S obzirom na to da je agresija na našu zemlju i odbrana od nje u periodu od 1992. do 1995. godine jedan od najznačajnijih perioda u novijoj historiji naše zemlje, Općina Novi Grad Sarajevo njeguje sjećanje na žrtve, heroje i događaje iz tog perioda. Upravo u znak sjećanja na najhrabrije sinove naše domovine koji su za slobodu u kojoj danas živimo dali živote, ali i druge nevine žrtve agresije, kontinuirano se na području Novog Grada grade nova spomen - obilježja i obnavljaju ranije izgrađena, kako bi se trajno od zaborava sačuvala njihova imena i zasluge u odbrani domovine od agresora.

I u ovoj godini radi se rekonstrukcija i sanacija spomen - obilježja šehidima i poginulim borcima Novog Grada, na kojima će biti zamijenjeni panoi i mesingane ploče koje su oštećene usljed vremenskih prilika. Umjesto njih bit će postavljeni novi panoi od mermera sa ugraviranim imenima poginulih branitelja, kao i postolja za polaganje cvijeća.

U toku su radovi na rekonstrukciji i sanaciji spomen - obilježja na šehidskom mezarju Boljakov Potok, gdje se radi izmještanje spomen - ploče i izrada postamenta za polaganje cvijeća.

Istovremeno se radi i rekonstrukcija i sanacija spomen - obilježja kod Osnovne škole "Umihana Čuvidina", u toku je demontaža bakarnih ploča, a umjesto njih bit će postavljene masivne mermerne ploče, koje su dugotrajnije, ljepše i lakše za održavanje.  

Također, radi se i na rekonstrukciji spomen - obilježja kod Doma kulture "Švrakino Selo", kao i spome - obilježja kod OŠ “Dobroševići,

Već je završena obnova spomen - obilježja Zami Dučiću, komandantu trećeg bataljona 167. slavne motorizovane brigade Prvog korpusa Armije RBiH i komandantu manevarskog bataljona 101. motorizovane brigade I njegovim saborcima, te spomen - ploča Smailu Šikalu, komandiru vojne policije 2. motorizovane brigade Armije RBiH, a urađena je sanacija spomen - ploče hair česme u parku SRC “Srce”. U narednim danima radit će se zamjena rasvjetnih tijela na spomen - obilježju ratnim herojima Safetu Hadžiću i Safetu Zajki, kod zgrade Općine.

Obzirom na to da su postojeća spomen - obilježja rađena otprilike 2006. godine, mesingane ploče sa aluminijskim postamentima su dotrajale i korozirale tako da se na nekim imena više ne mogu pročitati. A kako bi imena najhrabrijih sinova ostala trajno sačuvana, Općina radi na ugradnji kamenih postamenata sa trajno uklesanim imenima.

U 2017. godini izgrađeno je Centralno spomen - obilježje kod zgrade Općine Novi Grad, na kojem su uklesana imena više od 1.960 imena šehida i poginulih boraca Novog Grada.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj