Završena izgradnja stajališta u Ulici Patriotske lige

Završena izgradnja stajališta u Ulici Patriotske lige
  • 04 Dec, 2020

Projekat proširenja saobraćajnice i izgradnje stajališta je finansirala Općina Centar iz čijeg budžeta je izdvojeno 182.368 KM.

Kao izvođač radova je, nakon provedene tenderske procedure, odabrana građevinska firma „Džekos“ d.o.o. Sarajevo. Za nadzor projekta angažovana je firma „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, dok je projekat uradila firma „Saraj Inženjering“ d.o.o. Sarajevo.

Tokom izgradnje pomenutih stajališta, koji su u skladu sa Regulacionim planom „Zetra“, jedna pješačka staza je proširena dok je na drugoj strani izgrađena nova. Postavljeni su ivičnjaci i nova kolovozna konstrukcija sa novim asfaltom predviđena za saobraćaj teških vozila poput trolejbusa i autobusa gradskog saobraćaja.

Za potrebe izgradnje jednog stajališta urađen je novi armirano-betonski potporni zid ukupne dužine od 55 metara. Na kraju radova je postavljena vertikalna i iscrtana horizontalna saobraćajna signalizacija, te su postavljene nadstrešnice s klupama.

Sam proces izgradnje je uslovilo izmještanje elektrodistributivnih napojnih kablova, instalacija kablova BH Telecoma, te kontaktne mreže trolejbuskog saobraćaja i javne rasvjete. Sa realizacijom projekta na ovoj veoma frekventnoj saobraćajnici je olakšana komunikacija vozilima gradskog prijevoza koja više ne moraju primati putnike na saobraćajnici čime su stvarane velike gužve, posebno tokom jutarnjih sati.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj