Godišnjica smrti Edhema Mulabdića

Godišnjica smrti Edhema Mulabdića
  • 29 Jan, 2021

Edhem Mulabdić je rođen 1862. godine u Maglaju, umro je 29. januara 1954. u Sarajevu.

U rodnom Maglaju je završio mekteb i ruždiju. Učiteljsku školu u Sarajevu upisuje 1887. i završava 1890. Nakon toga radi na više mjesta. Bio je nadzornik više osnovnih škola, a od 1923. do 1929. bio je narodni poslanik na listi JMO.

Prvim književnim radovima javlja se u Bošnjaku Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka. Bio je urednik mnogih muslimanskih kalendara (Bajraktar, Mearif) i osnivač časopisa "Behar" i društva "Gajret".

Njegovo kapitalno djelo je prvi bošnjački roman "Zeleno busenje".

Napisao je još jedan roman "Nova vremena", zbirku novela "Na obali Bosne" i mnogobrojne pripovijetke i članke u časopisima.

Danas je Mulabdić postao lektirski pisac i u škole se vraćaju njegova djela koja imaju veliku historijsku važnost jer nam daju tačnu sliku o vremenu dolaska Austro-Ugarske monarrhije i odlaska Turske carevine iz Bosne.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj