Općina Novi Grad Sarajevo: Nova rasvjeta na parkinzima

Općina Novi Grad Sarajevo: Nova rasvjeta na parkinzima
  • 29 Mar, 2021

Općina Novi Grad u 2019. godini započela je realizaciju projekta obnove i modernizacije rasvjete na parkinzima, a nakon obnove javne rasvjete na 26 parkinga, u prošloj i ovoj godini nova rasvjeta postavljena je na još 36 parkirališta u naseljima Dobrinja, Mojmilo, Alipašino Polje, Švrakino Selo, Hrasno, Otoka i Čengić Vila.

Postavljeno je više od 400 novih LED rasvjetnih tijela, novi stubovi, te su reparirani postojeći.

Preostalo je još da se rasvjeta postavi na parkinzima u ulicama Trg solidarnosti i Ante Babićana na Alipašinom Polju, te parking prostoru u ulici Nurije Pozderca u naselju Dobrinja. Završetkom tih radova sva parkirališta u općini Novi Grad bit će osvijetljena novom štednom rasvjetom.

Parkinzi su bili veoma loše osvijetljeni, jer rasvjeta nije mijenjana proteklih 40 godina. Zamjenom postojeće dotrajale LED rasvjetom, poboljšat će se osvjetljenje, pri čemu će se stanovnici općine Novi Grad osjećati sigurnije. Osim toga, bolja rasvjeta doprinosi funkcionalnosti i sigurnosti parkiranja, ali i kretanja građana, a istovremeno štedi električnu energiju.

Osim parkinga, u prošloj godini osvijetljeno je i šetalište u A fazi Alipašinog Polja, duž Trga solidarnosti i Trga međunarodnog prijateljstva, gdje je postavljeno 87 novih stubova sa led rasvjetnim tijelima na dionici od oko jednog kilometra, od zgrade Općine do studentskih domova u Nedžarićima.

Projekat obnove i modernizacije rasvjete na parkinzima, jedan je od projekata izgradnje nove i obnove stare javne rasvjete, koje je Općina uradila proteklih godina, a javna rasvjeta izgrađena je na oko 440 lokacija, gdje je postavljeno oko 2.500 novih rasvjetnih tijela, saopćeno je iz press službe Općine.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj