Zamjenicima Bašiću i Margetić predstavljen projekat osnivanja “Tehničkog muzeja u Sarajevu”

Zamjenicima Bašiću i Margetić predstavljen projekat osnivanja “Tehničkog muzeja u Sarajevu”
  • 15 Jul, 2021

Zamjenici gradonačelnice Grada Sarajeva Anja Margetić i Haris Bašić ugostili su danas akademika, prof. dr. Kemala Hanjalića te predstavnike Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE, predsjednika Edhema Bičakčića i Irfana Durmića.

Profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, dio je Gradskog savjeta koji je na samom početku mandata predstavila gradonačelnica Benjamina Karić.

Tim eksperata koji će za Grad Sarajevo i sve njegove građane raditi bez ikakve naknade, za oblast tehničkih nauka, predstavljat će upravo akademik Hanjalić.

Istakavši značaj timskog rada i okupljenog tijela stručnjaka, zamjenicima su predstavili projekat osnivanja “Tehničkog muzeja u Sarajevu”, želeći da se u toj budućoj ustanovi kulture od nacionalnog interesa trajno sačuva i na savremeni način prezentira bogata tehnička baština Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada.

Po riječima sagovornika, Grad Sarajevo je kao institucija prava adresa koja može biti nosilac ovakve ideje, posebno ističući značaj JU “Gradski muzeji”.

Poražavajuća je činjenica, kazali su, da je naša država jedina u kojoj ne postoji tehnički muzej, za razliku od regionalnih i evropskih primjera.

Zajednički cilj je da njegovim otvaranjem bh. prijestolnica na savremen način valorizira svoju baštinu i, što je još važnije, sačuva naslijeđe za buduće generacije.

Zamjenici su pozdravili realizaciju ovakve ideje koju Grad prepoznaje kao svoj, ali i javni interes.

Dogovoreno je da projekat bude prezentiran na jednoj od narednih sjednica Gradskog savjeta, ali i Vijeća te da se uspostave kontakti sa postojećim muzejima i njihovim rukovodstvom.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj