Obavijest - objava tendera za usluge eksterne revizije za 2017., 2018. i 2019. godinu u Gradu Sarajevu

  • 30 Nov, 2021

Dana 24.11.2021. godine objavljeno je Obavještenje o nabavci za pružanje usluga eksterne revizije za 2017., 2018. i 2019. godinu u Gradu Sarajevu, broj obavještenja o nabavci: 1278-1-2-221-3-31/21.

Zainteresovani ponuđači, tendersku dokumentaciju mogu preuzeti sa portala Agencije za javne nabavke najkasnije do 04.12.2021. godine.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15.12.2021. godine do 12:00 sati.

Otvaranje ponuda je 15.12.2021. godine u 13:00 sati.

Sažetak obavještenja o nabavci bit će objavljen u Službenom glasniku BiH.

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj