Konačna lista izabranih stipendista Grada Sarajeva za školsku 2022./2023.

Konačna lista izabranih stipendista Grada Sarajeva za školsku 2022./2023.
  • 07 Mar, 2023

Gradonačelnica Grada Sarajeva raspisala je Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu, a sredstva za realizaciju obezbijeđena su u Budžetu Grada Sarajeva za 2023. godinu.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku, za školsku 2022./2023. godinu, ukupno devet mjeseci.

Nakon obrade i bodovanja svih pristiglih aplikacija (ukupno 700), u skladu sa raspoloživim Budžetom, pravo na stipendiju ostvario je 341 učenik.

Na konačnu listu učenici mogu podnijeti pismeni prigovor u roku od osam dana od dana objave iste na web stranici Grada Sarajeva.

Rang lista stipendista Grada Sarajeva za školsku 2022./2023. godinu

Konačna lista stip. za web.pdf

 

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj