Općina Centar najavljuje uklanjanje nelegalnih displeja, panoa i bilborda

Općina Centar najavljuje uklanjanje nelegalnih displeja, panoa i bilborda
  • 03 Dec, 2019

Općina Centar Sarajevo apeluje na marketinške agencije da bilborde, displeje i panoe postavljaju samo u skladu sa odobrenjima nadležne općinske službe.

U suprotnom, Inspektorat Općine Centar će u skladu zakonskim procedurama otpočeti postupak njihovog uklanjanja, saopćeno je iz općine.

Tokom kontrole terena, utvrđeno je da je u parku preko puta zgrade Predsjedništva Bosne i Hercegovine nelegalno postavljen displej, te je nakon provedenog postupka Inspektorata Općina Centar izdala nalog njegovo za uklanjanje.

Nadležne službe Općine Centar će nastaviti voditi započete upravne postupke u ostalim predmetima u skladu sa zakonom, a Općina Centar je odlučna da procesuira sve nelegalne sadržaje i građevine na svom području.

Općina Centar Sarajevo je u protekle dvije godine snažno krenula u borbu protiv nelegalno postavljenih bilboarda, svijetlećih displeja i panoa, ali i bespravne gradnje općenito. Tako je putem inspektorata Općine Centar procesuirano na desetine nelegalno postavljenih displeja i bilboarda, a donesene su i odluke kojima se reguliše ova oblast.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj