Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu

  • 13 Jan, 2020

Gradonačelnik Grada Sarajeva raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija iz sredstava Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu.

Stipendije Grada Sarajeva dodjeljuju se za školsku 2019/2020. godinu, a sredstva za realizaciju su obezbijeđena u Budžetu Grada Sarajeva za 2020. godinu, u iznosu od 100.000,00 KM.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku, za školsku 2019/2020. godinu (9 mjeseci).

Konkurs za dodjelu stipendija istaknut je na službenoj web stranici Grada Sarajeva www.sarajevo.ba,   a prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj službi za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, kontakt telefon: 033/443-152, 407-457.

 Pristupne prijave kao i sam konkurs možete preuzeti i pročitati u nastavku: 

Konkurs za stipendiranje 1.pdf

prijava na konkurs stipendije 2020 (2).pdf

izjave 3.pdf

Podijeli:

Najnoviji sadržaj