Općina Novi Grad sufinansira prevoz 117 djece sa poteškoćama u kretanju i 27 njihovih pratilaca

Općina Novi Grad sufinansira prevoz 117 djece sa poteškoćama u kretanju i 27 njihovih pratilaca
  • 19 Feb, 2020

Općina Novi Grad Sarajevo, kao i prethodnih godina, i ove će godine sufinansirati prevoz učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i poteškoćama u kretanju i njihove pratioce.

Tim povodom načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić potpisao je sporazume za sufinansiranje prevoza učenika s područja općine Novi Grad koji pohađaju pet specijaliziranih javnih ustanova. Sporazumi su potpisani sa predstavnicima Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica", Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor", Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju.

Ovim projektom Općina će sufinansirati prevoz 117 djece i 27 njihovih pratilaca, u vidu osiguranja sredstava za nabavku kupona i prevoza privatnim vozilima. Osim toga, osiguran je i besplatan prevoz učenika predškolskog uzrasta, kao i studenata koji pohađaju visokoškolske ustanove, a koji nisu obuhvaćeni zakonskim rješenjima.

Adisa Šuman, pomoćnica općinskog načelnika za obrazovanje, kulturu i sport kazala je da će Općina i ubuduće finansirati troškove prevoza naših najmlađih sugrađana sa teškoćama u kretanju predškolskog uzrasta, ali i studente sa poteškoćama u kretanju koji nisu obuhvaćeni postojećim Zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju. “To je jedan od načina da im pomognemo u svakodnevnom kretanju do škole i nazad”, istakla je Šuman. 

Inga Biščević, direktorica Škole za srednje i stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, koja ima oko 80 učenika, istakla je značaj projekta finansiranja prevoza učenika i njihovih pratilaca, kojim se uveliko olakšava nastavni proces i njegovo nesmetano odvijanje.

“To je važno iz razloga što većina naših učenika dolazi iz socijalno ugroženih porodica, tako da je ova podrška od velikog značaja. Inače ova Općina niz godina pruža različitu podršku svim aktivnostima kada su u pitanju djeca sa teškoćama u razvoju. Ovom prilikom želim da se zahvalim Općini i nadam se da će ovo ostati praksa i ubuduće kako bi našim učenicima osigurali nesmetano školovanje”, rekla je Inga.

Podrška jedinoj ustanovi u BiH za obrazovanje slijepih i slabovidnih učenika

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu smješten je na području općine Novi Grad, ima 50 učenika, dok putem mobilnog tima pruža podršku slijepoj i slabovidnoj djeci i omladini u drugim bh. gradovima, od Trebinja, Čapljine do Brčkog. Direktor Centra Azur Kuduzović ističe dugogodišnju saradnju sa ovom lokalnom zajednicom kroz podršku mnogobrojnim projektima koji je Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu realizirao, a ovo je samo nastavak dobre saradnje, gdje Općina pruža podršku jedinoj ustanovi za obrazovanje slijepih i slabovidnih učenika osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

“Vodeći se primjerom naše Općine, trebalo bi da se i ostale općine i gradovi ugledaju na ovakvu vrstu saradnje kojom zajedno sa lokalnom zajednicom pružamo podršku učenicima iz svih dijelova BiH. Ta vrsta saradnje je izuzetno važna, jer sve kreće od lokalnog nivoa, pa dalje ide prema višim nivoima”, kaže Kuduzović.

Kuduzović naglašava da sistem nažalost nije prepoznao potrebe ove djece, te da nedostaje ministarstvo obrazovanja na državnom nivou, jer se uglavnom sve što što rade svodi na entitetske nivoe i tu se praktično sve završava, ali djeca generalno imaju potrebu i za brajevim pismom, disciplinama kao što je orjentacija i kretanje, odnosno upotreba bijelog štaba, programiranim vježbanjem vida i sl.

“Ono što naša škola nudi, treba i ostalim gradovima u BiH. Nažalost pokazalo se da inkluzija u ovom slučaju djeluje, i mi smo za inkluziju, ali ona mora imati dijete za prioritet. Dakle, dijete mora biti prioritet toj inkluziji, na prvom mjestu mora biti potreba djeteta. Imam osjećaj da su djeca sa senzornim teškoćama, slijepa, slabovidna i gluha i nagluha, uvijek na margini svih tih projekata, a akcenat se stavlja na djecu sa intelektualnim teškoćama, što je svakako možda i najzahtjevnija populacija, ali teškoće djece sa senzornim teškoćama, iako su intelektualno zdrava, zahtijevaju dodatnu dozu složenosti u radu sa njima. Oni zahtjevaju posebnu pripremu po osnovu prilagođavanja materijala da bi funkcionisali u punom kapacitetu”, pojašnjava Kuduzović.

Tokom potpisivanja sporazuma, predstavnici specijaliziranih ustanova iskazali su problem nedostatka kadra osposobljenog za rad sa djecom sa poteškoćama, defektologa, edukatora i rehabilitatora, a kojih trenutno nema i na evidenciji Biroa za zapošljavanje, saopćeno je iz Općine.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj