Na graničnim prijelazima izdato ukupno 24.173 rješenja o izolaciji

Na graničnim prijelazima izdato ukupno 24.173 rješenja o izolaciji
  • 09 Apr, 2020

SARAJEVO, 9.aprila (FENA) - Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 8.aprilom.

- Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH - kazao je Ajdinović.

Od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 15 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.


Zaključno s danom 8.aprila, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 24.173 rješenja o stavljanju putnika pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

- Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.915 osoba - državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci - spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 301 osobu - državljane BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta - kazao je Ajdinović.

Dodao je da danas ističu mjere iz 599 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 15.720 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole osoba kojima su od federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 429 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja osoba.

U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 64 osobe biti pokrenuti prekršajni postupci.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je 9.aprila na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona izvršio deset inspekcijskih nadzora i četiri kontrolna nadzora, te utvrdio sedam prekršaja, što podrazumijeva podnošenje sedam prekršajnih naloga u iznosu od 9.200 KM.

Doneseno je i jedno rješenje o zabrani prometovanja roba, dok je u saradnji s Policijskom upravom Mostar oduzeto 40 kg duhana bez odgovarajuće prateće dokumentacije.

Povećanje cijena artikala s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (brašno, ulje, riža, kvasac, povrće, voće, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, itd.) je do sad evidentirano kod ukupno 25 subjekata nadzora.

-Federalni tržišni inspekorat će sutra početi s kontrolom cijena nafnih derivata, a u skladu s danas donesenom Odlukom Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH, kojom je sada određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate“, saopćio je direktor Anis Ajdinović.

Pregled izdatih rješenja o izolaciji na dan 8.aprila 2020. godine

Granični prijelaz Bijača 53, Orašje 82, Izačić 28, Kamensko 35, Gorica 17, Bosanski Šamac 50, Velika KLaduša 35, Doljani 1,Osoje 25, Čepikuće 1,GP Neum II 56, Ivanica 10, što je ukupno 393 izdata rješenja o izolaciji.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj