Općina Novo Sarajevo: Potpisan ugovor o raspodjeli sredstava za osam boračkih udruženja

Općina Novo Sarajevo: Potpisan ugovor o raspodjeli sredstava za osam boračkih udruženja
  • 04 Jul, 2020

Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo u petak 3. jula ove godine u prostorijama Memorijalnog centra Trg heroja potpisao je ugovore o sufinansiranju boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo.

Ugovore su potpisali predstavnici osam boračkih udruženja i to: Udruženja „Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Novo Sarajevo“, Udruženje 1.Slavna-111. Viteška brigada –Sarajevo, Udruženje ratnih vojnih invalida Općine Novo Sarajevo,Udruženje DNRP Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka Novo Sarajevo, Udruženje antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Općine Novo Sarajevo, Udruženje Organizacija demobiliziranih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine Općine Novo Sarajevo,Udruženje boraca Patriotska liga –organizatora otpora-veterana rata Općine Novo Sarajevo i Udruga organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO Sarajevo.

U svom obraćanju, Općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je da Općina Novo Sarajevo svake godine finansira jedan veliki broj projekata boračkih udruženja sa ciljem njegovanja kulture sjećanja na period agresije na BiH 1992-1995. godina, kao i na herojske dane u periodu 1941-1945. godine.

– Budući da je ova godina specifična, nažalost zbog svih dešavanja i mjera uzrokovanih epidemijom korona virusa, veliki broj planiranih javnih manifestacija i događaja vezanih za realizaciju projekata boračkih udruženja se nije mogao održati. Kao društveno – odgovorna lokalna zajednica mi smo u ime dosadašnje uspješne saradnje, kao i cijeneći značaj postojanja i angažmana ovih udruženja, a u skladu sa Odlukom Općinskog vijeća, obezbijedili 80.000 KM za provođenje redovnih aktivnosti udruženja, istakao je načelnik Nedžad Koldžo, te dodao da će se sve aktivnosti realizovati u znatno reduciranom obliku zbog aktuelne pandemije virusa korona.

Potpisivanju ugovora prisustvovala je i predsjedavajuća Općinskog vijeća Novo Sarajevo Ana Baltić i vijećnici Općinskog vijeća.

U skadu sa odredbama Odluke Općinskog vijeća Novo Sarajevo  o utvrđivanju visine finansijskih sredstava za sufinansiranje boračkih udruženja sa statusom od posebnog interesa i društvenog značaja za Općinu Novo Sarajevo, u Budžetu Općine za ove namjene raspoređeno je 80.000 KM.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj