Izabrani prorektori Univerziteta u Sarajevu u mandatnom periodu 2020.-2024.

Izabrani prorektori Univerziteta u Sarajevu u mandatnom periodu 2020.-2024.
  • 30 Sep, 2020

(FENA) - Na izbornoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj danas izabrani su prorektori Univerziteta u Sarajevu u mandatnom periodu 2020.-2024. godine, te je Senat informiran o imenovanjima rukovodilaca/direktora podorganizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu. 

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Statutom Univerziteta u Sarajevu i Pravilnikom o izboru prorektora Univerziteta u Sarajevu, rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj dostavio je svoj prijedlog imenovanja novih prorektora Senatu Univerziteta u Sarajevu na održanoj izbornoj sjednici, a odluku o izboru novih prorektora donio je Senat Univerziteta u Sarajevu. 

Na održanoj sjednici Senata izabrani su prorektori Univerziteta u Sarajevu u mandatnom periodu 2020.-2024. godine. Prorektor za finansije je prof. dr. Tarik Zaimović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Grupacija društvenih nauka), prorektorica za nastavu i studentska pitanja - prof. dr. Dženana Husremović, vanredna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Grupacija humanističkih nauka), prorektor za naučno-istraživački/umjetničko-istraživački rad - prof. dr. Mirza Dautbašić, redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Grupacija prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka), prorektorica za kvalitet - prof. dr. Dušanka Bošković, vanredna profesorica Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Grupacija tehničkih nauka), prorektorica za međunarodnu saradnju - prof. dr. Enita Nakaš, vanredna profesorica Stomatološkog fakulteta sa klinikama Univerziteta u Sarajevu (Grupacija medicinskih nauka), te prorektorica za umjetnost, kulturu i sport - prof. dr. Tamara Karača Beljak, redovna profesorica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (Grupacija umjetnosti). 

Drugi mandat prof. dr. Rifata Škrijelja počinje 1. oktobra i traje četiri godine, odnosno do 30. septembra 2024. godine. Mandati prorektora i prorektorica prate mandat rektora Univerziteta u Sarajevu. 

- Riječ je o timu koji će naredne četiri godine voditi Univerzitet u Sarajevu i njegove podorganizacione jedinice putem poboljšanog razvoja i unaprjeđenja svih funkcija ove visokoškolske ustanove. Ovaj tim čine uvaženi, istaknuti profesori, profesorice, naučni i stručni radnici fakultetā i akademije Univerziteta u Sarajevu. Njihove kompetencije i dosadašnji rezultati koje su postigli na matičnim fakultetima i akademiji, garancija su da će Univerzitet u Sarajevu njihovim imenovanjem nastaviti sa svojim stremljenjima u poboljšanju statusa Univerziteta u Sarajevu. Tri ključne riječi u narednom mandatu su integracija, internacionalizacija i informatizacija, a primarni zadatak je nastavljanje rada na započetim reformskim procesima - navodi prof. dr. Škrijelj o izboru prorektora Univerziteta u Sarajevu. 

Na temelju odluka rektora Univerziteta sa kojima je Senat ranije upoznat, dužnosti direktora podorganizacionih jedinica u narednom mandatnom periodu nastavljaju obavljati: prof. dr. Elmedin Selmanović, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, ostaje na dužnosti direktora Univerzitetskog tele-informatičkog centra te Nadina Grebović-Lendo, rukovoditeljica Biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ostaje na dužnosti direktorice Biblioteke Univerziteta u Sarajevu. 

Na izbornoj sjednici Senat je informiran o imenovanjima rukovodilaca/direktora centara Univerziteta u Sarajevu. Za direktora Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu imenuje se prof. dr. Nedžad Korajlić, redovni profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu; za direktora Centra za interdisciplinarne studije imenuje se prof. dr. Nihad Fejzić, redovni profesor Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a za direktoricu Centra za istraživanje i razvoj Univerziteta u Sarajevu imenuje se prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić, vanredna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, saopćeno je iz Službe za odnose sa javnošću UNSA. 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj