STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNICE

STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNICE

Rukovodilac Stručne službe gradonačelnice

Erna Čolić

Tel: +387 33 221 085

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za kabinetske poslove

Aida Bajramović

Tel: +387 33 443 090

e-mail: [email protected]

Ozana Lučić

Tel: +387 33 407 445

e-mail: [email protected]

Nikolina Tomić

Tel: +38733 215 226

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za informisanje

Jasminka Čalo

Tel: +387 33 221 145

Tel: +387 33 221 153

e-mail: [email protected]

Lidija Limov-Milenković

Tel: +38733 220 766

e-mail: [email protected]

Naida Murtić

Tel: +38733 221 153

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za međunarodnu saradnju

Zinaida Čengić

Tel: +387 33 214 841

e-mail: [email protected]

Nina Fučec

Tel: +38733 214 841

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za protokol

Denis Kovačević

Tel: +387 33 292 862

e-mail: [email protected]

Podijeli:

Najnoviji sadržaj