STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNICE

STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNICE

Stručna služba za protokolarne poslove, odnose s javnošću i međunarodnu saradnju

Zinaida Čengić, rukovodilac

Tel: +387 33 292 861

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za međunarodnu saradnju

Jasmina Hrelja

Tel: +387 33 221 330

e-mail [email protected]

Odjeljenje za protokolarne poslove

Nerma Mulić

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za odnose s javnošću

Jasminka Čalo

Tel: +387 33 292 823

e-mail: [email protected]

Stručna služba za poslove kabineta i poslove Gradske uprave

Dženana Šarčević, rukovodilac

Tel: +387 203 121

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za kabinetske poslove

Sabina Hadžiahmetović

Tel: +387 33 407 961

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za javne nabavke

Suada Kovačević

Tel: +385 33 221 351

e-mail: [email protected]

Odjeljenje za informatičke poslove

Kenan Pekmezović

Tel: +387 33 205 783

e-mail: [email protected]

Podijeli:

Najnoviji sadržaj