GRADSKA SLUŽBA ZA POSLOVE INFORMACIONOG CENTRA

GRADSKA SLUŽBA ZA POSLOVE INFORMACIONOG CENTRA

Ismena Čaušević

Tel: +38733 292 822

e-mail: [email protected]

Osnivanje Informativnog centra i promocija njegovog naslijeđa projekt je od historijskog značaja za grad Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu.

Centar predstavlja još jedan korak bliže istini i pravdi, suočavanju s prošlošću, te izgradnji mira i pomirenja.

Mandat Informativnog centra Sarajevo je da pruži javnosti ažuran, direktan i siguran elektronski pristup svim javno dostupnim spisima haškog Tribunala i arhivskom materijalu sadržanom u online bazama podataka MKSJ.

Centar je smješten u Vijećnici i funkcioniše kao posebna organizaciona jedinica pri Gradskoj upravi Grada Sarajeva.

Cjelokupna javnost, istraživači, studenti, akademska zajednica, mediji i svi zainteresirani građani imaju mogućnost da sa stručnim osobljem Gradske uprave, na modernoj informatičkoj opremi, pretražuju kompletan elektronski arhiv Tribunala.

Ujedno, posjetioci Vijećnice imaju priliku vidjeti stalnu postavku, originalnu sudnicu haškog suda. Sudnicu koju je Mehanizam, kao pravni sljednik MKSJ, donirao Gradu Sarajevu, koriste studenti i u praktičnoj nastavi.

Predsjedavajući Savjeta gradonačelnika za Informativni centar je Ivo Komšić. 

Centar je zaživio kao jedinstveno mjesto u ovom dijelu Evrope na kojem se vrše akademska istraživanja ratnih zločina sa pravnog, historijskog, sociološkog, filozofskog, politološkog i psihološkog aspekta.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj