Adaptacija sala za tjelesni odgoj u osnovnim školama „Čengić Vila I“, „Grbavica I“ i „Hrasno“

Adaptacija sala za tjelesni odgoj u osnovnim školama „Čengić Vila I“, „Grbavica I“ i „Hrasno“
  • 12 Oct, 2020

U toku su radovi na adaptaciji sala za tjelesni odgoj u tri novosarajevske osnovne škole: „Čengić Vila I“, „Grbavica I“  i „Hrasno“.

Adaptacijom je predviđeno izvođenje građevinsko-zanatskih radova, radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacijama i mašinskim instalacijama u salama za tjelesni odgoj, zatim u dijelu pripadajućih prostorija (sanitarni čvorovi i svlačionice), te nabavka neophodne opreme za fiskulturne sale koja se ugrađuje, i to: koševi, švedske ljestve, užad i merdevine za penjanje i slično.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima obišao je radove u sali za tjelesni odgoj OŠ „Grbavica I”.

„Nakon što su realizirani projekti energetskog utopljavanja pet osnovnih škola sa područja općine Novo Sarajevo, iskazala se potreba za rekonstrukcijom fiskulturnih sala koje su u svim školama poprilično stare, a neke i neuslovne za odvijanje nastave. Prema izrađenoj investiciono-tehničkoj dokumentaciji za adaptaciju sala, odabrane su ove tri prioritetne sale osnovnih škola, za šta je ukupno izdvojeno oko 300.000 KM”, naglasio je  načelnik Koldžo.

Na osnovu potpisanog Ugovora, izvođači radova na adaptaciji sala u navedenim školama su „EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo i „KOLINVEST d.o.o. Sarajevo.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj