Memišević: Strategija vidi KS kao evropsku i kreativnu regiju ugodnog življenja

Memišević: Strategija vidi KS kao evropsku i kreativnu regiju ugodnog življenja
  • 16 Oct, 2020

(FENA) - Strategija razvoja Kantona Sarajevo od 2021. do 2027. predviđa da taj kanton bude evropska, dinamična i kreativna regija, prosperitetna za građane svih generacija, te regija ugodnog življenja i unosnog poslovanja, istaknuto je u online predavanju na 2. konferenciji o urbanom planiranju i regionalnom razvoju.

Gordana Memišević iz Zavoda za planiranje razvoja KS izjavila je da je ta strategija u drugoj fazi izrade, a slijede priprema prioriteta i mjera, uključujući strateške projekte, provjera međusobne usklađenosti strateških dokumenata, izrada indikativnog finansijskog okvira, izrada okvira za provođenje, praćenje i evaluaciju, te usvajanje strateških dokumenata uz prethodno provođenje procesa konsultacija.

- Provedena situacijska analiza tretirala je ustavno ustrojstvo i teritorijalnu organizaciju KS, prirodne izvore i uslove, demografske karakteristike, ekonomski i društveni razvoj, javnu infrastrukturu, zaštitu okoliša, analizu budžeta i javne administracije, te usklađenost sa prostorno-planskom dokumentacijom - navela je Memišević.

Dodala je da su strateški izazovi u KS-u ubrzati otvaranje novih radnih mjesta, osigurati bolje plaćena radna mjesta, poboljšati zadovoljavanje socijalnih potreba i povećati socijalnu inkluziju, osigurati zdrav okoliš i raspoložive resurse koristiti na ekonomski efikasan i održiv način, poboljšati javnu infrastrukturu, te restrukturirati javni sektor i poboljšati efikasnost u oblasti javnih finansija.

- Iz tih izazova su proizašli strateški fokusi, kao što je funkcioniranje sistema zapošljavanja, konkurentnost privrede, zatim dostupnost, kvalitet i održivost javnih servisa, okoliš i javna infrastruktura u funkciji održivog razvoja i podizanju kvaliteta života, te efikasnost i odgovornost unutar javnog sektora - istakla je Memišević.

Dvodnevna konferencija se održava u organizaciji Udruženja konsultanata i inžinjera BiH.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj