Završetak izgradnje škole na Šipu očekuje se sljedeće godine

Završetak izgradnje škole na Šipu očekuje se sljedeće godine
  • 22 Oct, 2020

Obzirom na interesovanje građana, posebno mjesne zajednice Šip, u vezi sa izgradnjom objekta osnovne škole u ovom naselju, Općina Centar informira javnost: 

U skladu sa sporazumom o zajedničkom finansiranju izgradnje objekta od izuzetnog značaja za najmlađu školsku generaciju ovog područja, zaključenog između Općine Centar i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te nakon provedenog postupka javne nabavke, 1. augusta 2017. godine započela je izgradnja škole.

Općina očekuje da će Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, u skladu sa navedenim sporazumom, u ovoj godini ispuniti svoje finansijske obaveze radi sufinansiranja završetka izgradnje objekta škole, te da će u budžetu za 2021. godinu planirati potrebna sredstva, kako bi se zajedno sa novcem koji je Općina Centar utvrdila u Nacrtu budžeta obezbijedila potpuna finansijska konstrukcija za završetak gradnje.

Imajući u vidu da je procijenjena vrijednost izgradnje škole 10,5 miliona KM, kao i vrijeme trajanja izgradnje drugih školskih objekata u Kantonu Sarajevo u prethodnom periodu, može se sa sigurnošću reći da je ovo jedna od najbrže izgrađenih škola u poslijeratnom periodu.

Uporedo sa završetkom izgradnje ove škole u okviru objekta bit će izgrađen i vrtić koji je od izuzetnog značaja za građane ovog naselja.

Paralelno sa time Općina je obezbijedila sredstva u ovoj godini za vanjsko uređenje objekta škole, što podrazumijeva izgradnju sportskih i rekreativnih sadržaja neophodnih na Šipu.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj