GRADSKA SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

  • 04 Oct, 2019

Pomoćnica gradonačelnice

Senada Kočan

Tel: +387 33 246 581

e-mail: [email protected]

Odsjek za poslove pisarnice

Meliha Osmanagić

Tel: +387 33 246 580

e-mail: [email protected]

Pisarnica

Tel: +387 33 407 491

       +387 33 214 847

Fax: +387 33 208 341

e-mail: [email protected]

Odsjek za pravne i kadrovske poslove

Dženana Šarčević

Tel: +387 33 264 581

e-mail: [email protected] 

Odsjek za zajedničke poslove

Amer Čaušević

Tel: +38733 202 883

e-mail: [email protected]

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj