Naloženo uvođenje redara/kontrolora za provođenje predloženih mjera u KS

Naloženo uvođenje redara/kontrolora za provođenje predloženih mjera u KS
  • 06 Nov, 2020

Krizni štab Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo donio je novu Naredbu kojom se zabranjuje okupljanje više od 30 osoba u zatvorenom prostoru i više od 60 osoba na otvorenom prostoru.

Navedena zabrana se odnosi i na dženaze/sahrane/sprovode, kao i druge vjerske i političke skupove, vjenčanja, proslave, seminare, kongrese, komemoracije, obilježavanje godišnjica i slično.

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje dva metra između osoba, osim članova istog domaćinstva.

Nalaže se Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo da nastave sa odvijanjem nastave uz primjenu kombiniranih modela nastave u osnovnim školama, dok se izuzimaju srednje škole, koje će nastaviti održavati nastavu isključivo online modelom. Pohađanje predškolskih ustanova se nastavlja kao do sada.

Također se nalaže svim pravnim subjektima na području Kantona Sarajevo da, u skladu sa radnim procesima i zadacima koje obavljaju, odrede klizno radno vrijeme za uposlenike sa razmakom od pola sata/sat vremena zbog izbjegavanja gužvi u javnom gradskom prijevozu, kao i zbog izbjegavanja gužvi prilikom ulaska i izlaska u/iz poslovnih prostorija.

Nalaže se svim pravnim subjektima i fizičkim osobama koje zapošljavaju više od 20 zaposlenika, a koji do sada nisi donijeli krizni plan pripravnosti, da ga hitno donesu.

Zabranjuje se organizacija grupnih putovanja za korisnike ustanova socijalne zaštite koja organiziraju ustanove socijalne zaštite i slično.

Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru isključivo na sjedećim mjestima, uz obavezno pridržavanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH. U ugostiteljskom objektu u svakom trenutku ne smije biti više od 30 osoba u koje se ne ubrajaju uposlene osobe. Dozvoljava se rad ugostiteljskim objektima brze prehrane (fast food) sa šalterskom prodajom, bez zadržavanja klijenata nakon 23 sata.

Ograničava se broj klijenata koji borave istovremeno u trgovinama, objektima za uslužne djelatnosti, malim obrtima i tržnim centrima. Dozvoljava se jedna osoba na 10 m² prostora, sa tim da ni u jednom trenutku u objektu ne može biti više od 30 osoba, u koje se ne ubrajaju uposlene osobe. Subjekti iz ovog stave dužni su pratiti broj osoba u objektu, kao i ulazak i izlazak iz objekta. U manjim objektima osigurati pojedinačne ulaske. U hodnicima tržnih centara ukloniti sva mjesta za sjedenje i boravak koji omogućava zadržavanje osoba unutar objekata. Sve navedeno je obavezujuće i za hotele, motele i hostele.

Sve ustanove, preduzeća, institucije koje imaju organizirane restorane i menze unutar svojih objekata, dužni su pridržavati se svih mjera koje važe i za ugostiteljske objekte iz te naredbe.

Nalaže se svim pravnim i fizičkim licima da osiguraju redare/kontrolore koji će na ulazu voditi računa o dozvoljenom broju osoba u prostoru i vršiti provjeru provođenja mjera koje su propisane naredbama Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, kao i preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Zabranjuje se organiziranje svih amaterskih/rekreativnih treninga u zatvorenom prostoru, rekreativnim kontakt sportovima i to za sve koji nisu u takmičarskom-trenažnom procesu, kao i svim rekreativnim plesnim školama i kulturno-umjetničkim društvima. Dozvoljava se rad fitnes centrima sa spravama u skladu sa dozvoljenim brojem osoba u zatvorenom prostoru.

Nalaže se javnim gradskim prijevoznicima da angažiraju kontrolore/redare koji će pratiti ulazak putnika u vozila javnog-gradskog prijevoza prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Redari su dužni da ne dozvole ulazak putnika u vozila javnog gradskog saobraća bez zaštitne maske i preko dozvoljenog broja definiranog za svako vozilo. Nakon svakog turnusa prijevozno sredstvo treba dezinficirati.

Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, da obustave sve hladne programe, uz obavezno primanje samo hitnih slučajeva. Obustavljaju se redovni specijalističko-konsultativni pregledi u zdravstvenim ustanovama, sa izuzetkom specijalističko-konsultativnih pregleda za koje se po procjeni ljekara specijaliste utvrde da su neodloživi i hitni. Ovi pregledi se obavljaju u prijemnim ambulantama zdravstvenih ustanova na području KS. 

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 06. do 20. novembra, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj