Objavljena konačna lista osoba koje su ostvarile pravo na stambeno zbrinjavanje

Objavljena konačna lista osoba koje su ostvarile pravo na stambeno zbrinjavanje
  • 16 Nov, 2020

Objavljena Konačna lista osoba koje su ostvarile pravo na pružanje podrške stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nekretnina ili plaćenog poreza na dodatnu vrijednost.

Pravo na ovu pomoć ostvarile su 23 osobe sa područja općine Novo Sarajevo.

Osobe u dobi do 35 godina, koje prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje kupovinom nekretnine na području općine i koje imaju neprekidno prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo od najmanje jednu godinu dana, prije zaključenja kupoprodajnog ugovora - imaju pravo na ovu pomoć.

Konačna lista

Podijeli:

Najnoviji sadržaj