Općina Novo Sarajevo pristupila Mreži za podršku preduzetništvu

Općina Novo Sarajevo pristupila Mreži za podršku preduzetništvu
  • 17 Nov, 2020

U cilju obezbjeđenja efikasnosti upravljanja lokalnim ekonomskim razvojem, Općina Novo Sarajevo je na poziv Asocijacije trenera CEFE BiH pristupila Mreži za podršku preduzetništvu, sa ciljem umrežavanja predstavnika vladinih i javnih institucija (Gradova/Općina, javnih službi zapošljavanja, razvojnih agencija), nevladinog i realnog sektora, te eksperata koji djeluju na području jačanja kapaciteta u oblasti preduzetničkog i ekonomskog razvoja.

Mreža podrške preduzetništvu je formirana u okviru Programa podrške preduzetništvu, koji CEFE BiH realizira uz podršku Ambasade SAD u BiH, a u partnerstvu sa više lokalnih zajednica, među kojima je i Općina Novo Sarajevo.

Kako bi se podstakao ekonomski razvoj, povećala zaposlenost i kvalitet radnih mjesta, Općina Novo Sarajevo kroz ovu Mrežu nastavlja aktivnosti i osigurava stalno unaprjeđenje sistema podrške realizaciji preduzetničkih poduhvata kreiranjem poticajnog okruženja za djelovanje preduzetnica i preduzetnika, stalnim razvojem politika, servisa i usluga podrške, prilagođenih svih fazama nastanka i razvoja preduzetničkih poduhvata, te unaprjeđenjem javne percepcije preduzetništva kao ključne aktivnosti koja potiče inovacije i kreira radna mjesta.

Pristupanjem u Mrežu za podršku preduzetništvu Općina za korisnike svojih usluga osigurava povlašten pristup informacijama, mogućnosti umrežavanja radi apliciranja na međunarodne projekte, te razmjenu znanja i uspješnih preduzetničkih praksi.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj