Šestoaprilska nagrada za 1961. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1961. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1961. godinu:

Pojedinačna:
Babić Olga    
Bačanović Milivoje    
Janković Živorad    
Kadić Muhamed    
Kruševac Todor    
Lukavac Hamid    

Kolektivna:
POZORIŠTE LUTAKA SARAJEVO

Podijeli:

Najnoviji sadržaj