Izvršeno uklanjanje nepoželjne vegetacije na više lokacija na području općine Novo Sarajevo

Izvršeno uklanjanje nepoželjne vegetacije na više lokacija na području općine Novo Sarajevo
  • 19 Nov, 2020

Na području općine Novo Sarajevo izvršeno je uklanjanje nepoželjne vegetacije na raskrsnici ulica Velešići-Isaka Samokovlije, Ohridska, Radnička, kao i na prostoru pored MZ „Gornji Kovačići”.

Nakon uklanjanja nepoželjne vegetacije izvršen je i odvoz na predviđenu lokaciju.

Navedene aktivnosti  izvedene su na osnovu potpisanog Sporazuma o reguliranju međusobnih prava i obaveza pri realizaciji projekta uređenja parkovskih površina na području općine Novo Sarajevo za 2020. godinu, a koji nisu u sklopu redovnog održavanja KJKP „Park“. Ukupna vrijednost ovog Sporazuma iznosi 200.000 KM.

Sastavni dio Sporazuma je Program kojim su obuhvaćene prvenstveno lokacije odobrene prilikom održavanja javnih rasprava za Budžet 2020. godine.

U narednom periodu planiran je nastavak aktivnosti predviđenih navedenim Programom, a odnose se na sadnju žive ograde, postavljanje željeznih stubića radi zaštite zelene površine na nekoliko lokacija, kao i sječu rizičnih stabala koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj