Šestoaprilska nagrada za 1964. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1964. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1964. godinu:

Pojedinačna:
Alajbegović Nail    
Bogdanić Eduard    
Dizdar Mak    
Duplančić Paško    
Glibo Šašić      
Jablan Vlado     
Jovičević Niko     
Kazazović Esad    
Likar Franjo    
Oreb Zvonko     
Petrović Strahinja    
Praskač Zdenko    
Sabrihafizović Fahrudin    
Samardžić Miloš    
Zarahović Vladimir    
Žarković Miloš       

Podijeli:

Najnoviji sadržaj