Šestoaprilska nagrada za 1966. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1966. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1966. godinu:

Pojedinačna:
Abduzaimović Abdurezak
Beran Jan
Blum Emerik
Brkić Ismet
Filipović Vlatko
Mikulić Mario
Mujezinović Ibro
Palavestra Predrag
Samokovlić-Krstanović Ina
Smoje Boris
Sućeska Avdo
Taletović Dževad
Uhlik-Horvat Helena

Grupna:
Jovičić Dušan, Altarac Šalom, Manojlović Mirko, Stojak Rudi, Tomašev Aiša, Bajović Miloš, Opačić Stevo, Radišić Mirko, Vasić Jovan i Bajraktarević Rasim

Grupna:
Bogićević Miodrag, Leovac Slavko, Tahmiščić Husein i članovi Redakcije „Izraza“ Grupna
Ristić Anđelko, Škrinjar Valerija, Muftić Izet, Jović Dragoljub, Čengić Enes, Lončarević Dušan, Malešev Svetozar, Požar Zvonimir, Ciganović Lazo, Dragutinović Maja, Ivanović Nikola i Maloković Višnja

Grupna:
Ristić Žika i Mrkonjić Suad

Podijeli:

Najnoviji sadržaj