Šestoaprilska nagrada za 1967. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1967. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1967. godinu:

Pojedinačna:
Bertan Rajmond
Brkić Ibro
Dedijer Vladimir
Grebo Ahmed
Grgić Zdenko
Marek Juraj
Marinić Antun
Mulabegović Adi
Mutapčić Mithat
Savin Makso
Spasić Radivoje
Šukalić Asim
Trifunović Duško
Volić Rasim
Vuletić Anđelko

Grupna:
Spahović Vahidin i Trgovčević Mijo

Podijeli:

Najnoviji sadržaj