Šestoaprilska nagrada za 1969. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1969. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1969. godinu:

Pojedinačna:
Berber Mersad
Brkić Sead
Deronja Abaz
Divčić Sofija
Hadžismajlović Vefik
Ibrahimović Ejub
Kapidžić Hamdija
Koljević Svetozar
Dr. Kuna Herta
Kuzmić Rikard
Ljubović Ibrahim
Mićanović Slavko
Mirić Tihomir
Rošulj-Malkin Danica

Grupna :
Razlog Petar, Hadžiefendić Šemso, Selimović Salko i Gorović Murat

Podijeli:

Najnoviji sadržaj