Šestoaprilska nagrada za 1971. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1971. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1971. godinu:

Pojedinačna:
Đoković Olga
Đurašković Darinka
Dr. Kauret Leopold
Kojović Veljko
Dr. Kučanski Boško
Kučukalić Alija
Maksimović Vojslav
Mehmedbašić Enver
Meštrović Mira
Dr. Muratbegović Muhamed
Dr. Pavlović Vojislav
Pervan Slavko
Prohić Kasim
Dr. Purivatra Arif
Sekulić Dara
Sijerčić Hamdija
Zimonjić Svetozar

Grupna:
Knor Vladimir, Bilobrk Slavko i Jesenković Abdulah

Podijeli:

Najnoviji sadržaj