Šestoaprilska nagrada za 1972. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1972. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1972. godinu:

Pojedinačna:
Dostal Pavle
Đurić Savo
Komadina Vojin
Krsmanović Marko
Dr. Lešić Zdenko
Nešković Nikola
Ostojić Zdravko
Dr. Ramadanović Hiba
Dr. Rezaković Džemal
Dr. Šarčević Abdulah
Tanović Bakir
Zaimović Mehmed
Žalica Miodrag

Kolektivna:
DRAMA NARODNOG POZORIŠTA U SARAJEVA

Podijeli:

Najnoviji sadržaj