Šestoaprilska nagrada za 1973. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1973. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1973. godinu:

Pojedinačna:
Dr. Foht Ivan
Dr. Fukerak Pavle
Ing. Kurpjel Branko
Masleša Svetislav
Matić Stjepan
Olovčić Abdulah
Vučković Radovan
Zovko Ivan

Grupna:
Kamberović-Mičić Emina i Imanić Muhamed

Kolektivna:
ŽELJEZNIČKA ŠKOLA SA PRAKTIČNOM OBUKOM „VASO MISKIN CRNI“

Podijeli:

Najnoviji sadržaj