Počasni građani Grada Sarajeva za 2001. godinu

Počasni građani Grada Sarajeva za 2001. godinu

Za osvjedočeno prijateljstvo i svesrdnu pomoć građanima Bosne i Hercegovine

Prof. dr. AREND D. LUBBERS proglašen je POČASNIM GRAÐANINOM SARAJEVA, glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Arend_Lubbers.jpg - Počasni građani Grada Sarajeva za 2001. godinu

Na inicijativu Univerziteta u Sarajevu, Gradsko vijeće 26. aprila 2001. godine donijelo je odluku i uručilo ovo najveće priznanje Grada Sarajeva dr. Lubbersu, rektoru Grand Valley državnog univerziteta iz SAD-a. Među ovim univerzitetima od 1968. godine datira kontinuirana izuzetno dobra naučno-nastavna saradnja koja se, između ostalog, ogleda u razmjeni nastavnika, saradnika i studenata, zahvaljujući prije svega dosadašnjem angažiranju rektora (predsjednika) Grand Valley državnog univerziteta dr. Lubbersa, koji ovu funkciju obavlja od 1969. godine postavši tada najmlađi rektor Univerziteta u SAD-a.

Veliki interes prof. dr. Arenda D. Lubbersa za BiH, a posebno za Sarajevo, razvijen je u ranim 50-tim godinama, kada je kao mladi student učestvovao u projektu obnove željezničke infrastrukture u BiH kao ambasador mira. Od tada u Sarajevo je, koje smatra svojim drugim domom, dolazio deset do petnaest puta, uvijek sa suprugom Nensi. Otac je petero djece i živi u Grand Repidsu (Mičigen) koji je, kako kaže, sličan Sarajevu.

Pored niza aktivnosti, inicirao je međunarodne programe razmjene fakultetskog osoblja i studenata u Bosni, Kini, Engleskoj, Francuskoj, Italiji, Japanu… Dobitnik je počasnih doktorata Univerziteta u Sarajevu, Ekonomske akademije u Krakovu, Hope koledža u Holandu u Mičigenu, Centralnog koledža u Ajovi i Kingston Univerziteta u Engleskoj.

Za osvjedočeno prijateljstvo i svesrdnu pomoć građanima Bosne i Hercegovine

Nj.E. THOMAS MILLER, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH proglašava se POČASNIM GRAÐANINOM SARAJEVA, glavnog grada Bosne i Hercegovine.

tom.jpg - Počasni građani Grada Sarajeva za 2001. godinu


Njegova ekselencija Thomas Miller je obavljajući funkciju ambasadora SAD u BiH, svojim ličnim zalaganjem dao veliki doprinos razvijanju međunarodnih i međuljudskih odnosa, na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima. Izuzetne su njegove zasluge u razvoju grada i države BiH, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira.
Odluku o proglašenju ambasadora Millera za Počasnog građanina Sarajeva Gradsko vijeće je donijelo 25. septembra 2001. godine u znak zahvalnosti čovjeku koji je svojim plemenitim djelima Gradu Sarajevu pomagao u najtežim trenucima.

Za osvjedočeno prijateljstvo i svesrdnu pomoć građanima Bosne i Hercegovine

Nj.E. dr. SALAH RIYAD EL ASHRY, ambasador Republike Egipat u BiH

proglašava se POČASNIM GRAÐANINOM SARAJEVA, glavnog grada Bosne i Hercegovine.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je 30. oktobra 2001. godine proglasilo ambasadora Republike Egipat Nj.E. Salah Riyad El Ashryja Počasnim građaninom Sarajeva zbog njegovih aktivnosti pomoći BiH na polju obrazovanja, ekonomije i privrede te stipendiranja bosanskohercegovačkih studenata.
Ambasador Ashry pomagao je naučne radove u BiH, unapređivao privrednu i ekonomsku saradnju između Egipta i BiH te se zalagao za finansiranje privrednih i ekonomskih projekata urađenih u našoj zemlji.
Njegova ekselencija ambasador Ashry je istakao kako je ovo jedan od najboljih i najznačajnijih trenutaka u njegovoj diplomatskoj karijeri koja traje već 32 godine.

Podijeli:

Najnoviji sadržaj