Šestoaprilska nagrada za 1974. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1974. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1974. godinu:

Pojedinačna:
Buljubašić Milica
Čaušević Hašim
Dobrović Vladimir
Kalcina Ivan
Knežević Jelka
Dr. Kovač Nikola
Maleš Dušan
Materić Lazo
Mihaljević Mihajlo
Sandžaktarević Muhamed
Prof. dr. Sarajlić Ešref
Dr. Softić Dževad

Kolektivna:
OŠ „IVAN GORAN KOVAČIĆ“

Podijeli:

Najnoviji sadržaj