Šestoaprilska nagrada za 1978. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1978. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1978. godinu:

Pojedinačna:
Aleksić Mitar
Anđelić Novak
Berberović Ljubomir
Handžić Razija
Idrizović Mirza
Kapidžić-Osmanagić Hanifa
Kojo Ljubo
Lalić Ratko
Marčić Tonko
Roter-Petrović Jasenka
Teftedarija Muhamed
Vujanović Čedomir

Grupna:
Rajić Ante, Karić Džemaludin i Rajić Vinko

Kolektivna:
„BOSNA“ Košarkaški klub

„INDEKSI“ Vokalno instrumentalni sastav

MJESNA ZAJEDNICA „BISTRIK“

OKUD „MILJENKO CVITKOVIĆ“

PREDSTAVA „OMER PAŠA LATAS“ Narodnog pozorišta u Sarajevu

PRVA GIMNAZIJA U SARAJEVU

Podijeli:

Najnoviji sadržaj