Šestoaprilska nagrada za 1979. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1979. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1979. godinu:

Pojedinačna:
Anđelić Dragan
Gučevac Milo
Imamović Zaim
Dr. Kalmar Aleksandar
Kapidžić-Hadžić Nasiha
Kolaković Nedžad
Prof.dr. Marković Manojlo
Mujezinović Ismar
Mujezinović Ismet
Pšorn Vladimir
Sokolović Zijah
Sušić Derviš
Vilić Stipo
Prof. dr. Vuković Tihomir

Grupna:
Vokalni ansambl „Prijatelji“

Kolektivna:
„EVROPA“ Hotel SOUR-a „Ehos“

KONFERENCIJA OSNOVNE ORGANIZACIJE SAVEZA SLIJEPIH BiH SARAJEVO

„MILE VUJOVIĆ-UČO“ Streljačka družina

RO „PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA“ SOUR-a UPI

SAVEZNA OMLADINSKA RADNA AKCIJA „SARAJEVO

„ŽELJEZNIČAR“ Rukometni klub

ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE „Dr. Vojislav Vučković“

„TKAONICA ĆILIMA“ RO Ilidža

VOJNI ORKESTAR SARAJEVO

Podijeli:

Najnoviji sadržaj