Šestoaprilska nagrada za 1980. godinu

Šestoaprilska nagrada za 1980. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1980. godinu:

Pojedinačna:
Ajanović Fahrija
Ajanović Mustafa
Bjelica Vladimir
Cvijetić Nikola
Čović Jovanka
Dombaj Karlo
Dugonjić Rato
Gajić Zoran
Hadžihalilović Fuad
Jančić Miroslav
Jovanović Radoslav
Kosovac Dragutin
Lučić Svetislav
Marasović Olga
Mesihović Munir
Mikulić Branko
Muminagić Džemal
Dr. Metevelić Mehmed
Olbina Dane
Osmanagić Muzafer
Smajlović Avdo
Varajić Žarko

Kolektivna:
OOUR „ELEKTROTOPIONICA“ RO „Željezara“ Ilijaš

„FAMOS“ SOUR

„FEROELEKTRO“ SOUR

OŠ „BANE ŠURBAT“

RO „PROMET NA MALO“ SOUR-a UPI

„PUT“ Građevinska radna organizacija

SARAJEVSKA BRIGADA TO „HASAN BRKIĆ“

Podijeli:

Najnoviji sadržaj