Općina Centar obezbijedila zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju i toplomjere za osnovne škole i vrtiće

Općina Centar obezbijedila zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju i toplomjere za osnovne škole i vrtiće
  • 09 Dec, 2020

Na osnovu zaključaka donesenih na sjednici aktiva direktora osnovnih škola sa područja općine Centar, ova lokalna zajednica provela je proceduru nabavke zaštitnih maski, sredstava za dezinfekciju i toplomjera za potrebe svih dvanaest osnovnih škola, ali i za potrebe JU „Djeca Sarajeva“ u okviru koje funkcionira deset vrtića na području Centra.

Proceduru nabavke provela je Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Centar, a na osnovu podataka o broju učenika i uposlenika škola koje je prikupila Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti.

Navedena oprema i sredstva nabavljena su u cilju sprječavanja širenja zaraze koronavirusa i osiguranja zaštite kako nastavnog osoblja, tako i djece.

Naime, zbog stanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa, naloženih mjera i smjernica za prevenciju širenja zaraze, mališani, učenici i nastavno osoblje koje boravi u školama i vrtićima u obavezi je nošenja maski, a potrebno je i obezbijediti sredstva za dezinfekciju.

Uvažavajući potrebe škola i u nastojanju da se pruži sigurnost nastavnom osoblju i učenicima, Općina je izdvojila finansijska sredstva za nabavku navedenih sredstva.

Imajući u vidu vrlo složenu situaciju po pitanju koronavirusa i svakodnevno bilježenje velikog broja zaraženih, Općina Centar kontinuirano od početka izbijanja pandemije, poduzima sve kako bi osigurala neophodnu zaštitu kako učenika tako i osoblja škola, iako to nije u njenoj direktnoj nadležnosti.

 

Podijeli:

Najnoviji sadržaj